Запитання-відповіді для вступників до магістратури

Здравствуйте Марина. Приемная комиссия занимается приемом. Обратитесь в отдел кадров студентов, административный корпус, кабинет 320.

Якщо я здам фахові іспити на магістратуру але не пройду на держзамовлення, я зможу навчатися на контрактній основі? Чи це буде залежати від результатів іспитів?

Головне набрати прохідний мінімум, по спеціальності не менше 140 балів, з іноземної мови не менше 120 балів.

При поступлении на магистратуру при условии, что диплом бакалаврата по другой специальности, надо будет сдавать только дополнительный профильный экзамен, или дополнительный, а потом еще и основной?

Дополнительный, это допуск к основному. После дополнительного необходимо сдавать экзамен по специальности и экзамен по иностранному языку.

доброго вечора!Чи відомо скільки груп та яка кількість студентів буде набиратися на факультет "комп ютерні науки", чи буде держзамовлення?Дякую.

Доброго вечора Олена. Групи формуються після того як відбулося зарахування (повністю закінчився набір). 

"чи буде держзамовлення?" - а куди воно дінеться?

Олена. Вибачаюсь.Я мала на увазі бюджетні місця.Я правильно зрозуміла відповідь?

Здравствуйте !Подскажите ,пожалуйста , если я изначально подаю заявление на дневное обучение ,но не прохожу по результатам на бюджет ,могу ли я переписать заявление на заочное контрактное обучение?

Добрый день. Нет Вам необходимо сразу подать заявления и на дневную и на заочную форму. Подача заявлений в магистратуру заканчивается 24 июля, и после этой даты подать заявления в магистратуру нельзя.

Добрий день! Чи можу я подати документи в електронній формі???

Добрый день. В магистратуру заявления подаются только в бумажном виде в ВУЗе.

Здравствуйте! Существуют ли льготы на поступление в магистратуру для семей военных? Если родитель пребывал в зоне боевых действий ?

Добрый день. При поступлении в магистратуру льгот нет.

Здравствуйте, скажите сколько дополнительных балов даёт наличие публикаций при поступлении в магистратуру?

Добрый день.

6.8 При вступі на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра до конкурсного бала за результатами експертизи рішенням Приймаль- ної комісії зараховуються додаткові бали.

6.8.1 Переможцям ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (конкурс МОН України) та переможцям ІІ етапу конкурсів на здобуття премій для молодих учених і студентів (конкурс НАН Украї- ни) до конкурсного бала зараховується додатковий бал за умови, якщо во- ни вступають на спеціальності, що відповідають темі їх наукової роботи. Переможцям ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (за переліком МОН України) до конкурсного бала зараховується додатковий бал за умо- ви, якщо вони вступають на спеціальності, для яких дисципліна олімпіади є базовою. Величина додаткового бала встановлюється: – особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 30 балів; – особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 20 балів; – особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 10 балів.

6.8.2 Особам, що мають опубліковані наукові праці за проблематикою спеціальності, на яку вони вступають, до конкурсного бала зараховується додатково: – 20 балів за статтю, опубліковану в науковому фаховому виданні; – 10 балів за статтю, опубліковану в науковому виданні; – 5 балів за тези доповіді на міжнародній науковій конференції. – 2,5 бала за тези доповіді на всеукраїнській науковій конференції.

6.8.3 Особам, що є авторами або співавторами патенту України або іноземних держав за проблематикою спеціальності, на яку вони вступа- ють, до конкурсного бала зараховується додатково 15 балів.

6.8.4 Учасникам міжнародних студентських наукових конкурсів, олімпіад, змагань до конкурсного балу зараховуються додатково 30 балів за умови вступу за спеціальністю яка відповідає напряму студентського наукового конкурсу, олімпіади, змагання.

6.8.5 Підсумковий додатковий бал за пунктом 6.8 не може перевищу- вати 50 балів. 

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если я знаю польский язык и имею сертификат по нему уровня B1, то можно ли не сдавать иностранный язык при поступлении на магистратуру?

Добрый день. В перечне языковых экзаменов нет польского языка. Поэтому экзамен нужно будет сдавать.

С дипломом бакалавра Культурологии , на какой факультет и специальность можно пробовать поступить , кроме культурологии ?

Здравствуйте , подскажите какие экзамены нужно сдавать в магистратуру, по специальности фармацевта, и где искать вопросы?

Добрый день. В разделе вступительных экзаменов.

Доброго вечора!Конкретизуйте будь-ласка 1 складову балів документа про здобутий ступіньза який курс беруться? Не зовсім зрозуміло. Дякую. Бали документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) розраховуються на підставі оцінок, що виставлені у цьому документі (додатку до нього), як сума двох складових:

– середнього арифметичного оцінок у документі з урахуванням екзаменів, захистів курсових проектів і робіт та практики, яке обчислено з округленням до десятих частин бала і переведено у 200-бальну шкалу;

– середнього арифметичного оцінок державної атестації (державних іспитів) з урахуванням державних екзаменів та захистів дипломних проектів і робіт, яке обчислено з округленням до десятих частин бала і переведено у 200-бальну шкалу.

Добрый день. За весь период обучения.

Здравствуйте.Можно ли поступать в магистратуру в тот же университет,имея диплом бакалавра, но сдать экзамены на 4-5 дней ранее, чем установлено вывешенному графиком сдачи экзаменов. По причине отсутствия в стране.

Добрый день. Все экзамены по расписанию. Раньше еще происходит подача заявлений.

Добрий день.Будьте добрі відповісти на моє запитання.Чи існує заочна форма навчання у магістратурі на факультеті соціальна робота.Дякую.

Добрый день. Да, существует.

Здравствуйте, могу ли я поступить в Политех на менеджмент, если закончила редакторское дело в Мечникова?

Добрый день. Да.

Сторінки