Вступні іспити (магістр, спеціаліст)

Гуманітарний факультет (ГФ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Переглянути Переглянути
034 Культурологія Культурологія Переглянути Переглянути
231 Соціальна робота Соціальна робота Переглянути Переглянути
Інститут бізнесу економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
051 Економіка Економіка підприємства Переглянути Переглянути
051 Економіка Економічна кібернетика Переглянути Переглянути
051 Економіка Прикладна економіка Переглянути Переглянути
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Переглянути Переглянути
075 Маркетинг Маркетинг Переглянути Переглянути
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Переглянути Переглянути
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Переглянути Переглянути
Інститут електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Переглянути
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління (ІЕКСУ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
101 Екологія Екологічна безпека Переглянути
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій Переглянути
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Переглянути
143 Атомна енергетика Атомна енергетика Переглянути
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
143 Атомна енергетика Технологія та моніторинг теплоносіїв на АЕС Переглянути
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях Переглянути
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
144 Теплоенергетика Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології Переглянути
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами Переглянути
Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (ІІБРТ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
122 Комп'ютерні науки Системи комп'ютерного проектування Переглянути Переглянути
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Радиоэлектронные устройства, системы и комплексы Переглянути Переглянути
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
Інститут комп'ютерних систем (ІКС)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
113 Прикладна математика Прикладна математика Переглянути Переглянути
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем Переглянути Переглянути
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Переглянути Переглянути
122 Комп'ютерні науки Управління IT-проектами
122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології Переглянути Переглянути
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі Переглянути Переглянути
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи Переглянути Переглянути
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
Інститут машинобудування (ІМБ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
131 Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси Переглянути
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин Переглянути
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем Переглянути
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Переглянути
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів Переглянути
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби Переглянути
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство Переглянути
Інститут промислових технологій дизайну та менеджменту (ІПТДМ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
122 Комп'ютерні науки Информационные технологии проектирования Переглянути
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка Переглянути
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції Переглянути
Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища Переглянути
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин Переглянути
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин Переглянути
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів Переглянути
Українсько-німецький інститут (УНІ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Переглянути Переглянути
051 Економіка Економіка підприємства Переглянути Переглянути
051 Економіка Економічна кібернетика Переглянути Переглянути
051 Економіка Прикладна економіка Переглянути Переглянути
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Переглянути Переглянути
075 Маркетинг Маркетинг Переглянути Переглянути
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Переглянути Переглянути
113 Прикладна математика Прикладна математика Переглянути Переглянути
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем Переглянути Переглянути
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Переглянути Переглянути
122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології Переглянути Переглянути
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі Переглянути Переглянути
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи Переглянути Переглянути
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем Переглянути
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Переглянути
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Переглянути
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
231 Соціальна робота Соціальна робота Переглянути Переглянути
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Переглянути Переглянути
Українсько-Іспанський інститут (УІІ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Переглянути Переглянути
034 Культурологія Культурологія Переглянути Переглянути
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Переглянути Переглянути
075 Маркетинг Маркетинг Переглянути Переглянути
101 Екологія Екологічна безпека Переглянути
122 Комп'ютерні науки Информационные технологии проектирования Переглянути
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі Переглянути Переглянути
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції Переглянути
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин Переглянути
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин Переглянути
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів Переглянути
231 Соціальна робота Соціальна робота Переглянути Переглянути
Українсько-польський Інститут (УПІ)
Спеціальність Спеціалізація Основна програма випробування Додаткова програма випробування
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Переглянути Переглянути
034 Культурологія Культурологія Переглянути Переглянути
051 Економіка Економічна кібернетика Переглянути Переглянути
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Переглянути Переглянути
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Переглянути Переглянути
101 Екологія Екологічна безпека Переглянути
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій Переглянути
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Переглянути Переглянути
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Переглянути
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Переглянути
143 Атомна енергетика Атомна енергетика Переглянути
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях Переглянути
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин Переглянути
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин Переглянути
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів Переглянути