Вступні іспити для вступу на освітній рівень бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Розклад вступних фаховх випробувань при вступі на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі окр молодший спеціаліст

 

Програми вступних випробувань

 

Спеціальність Програма фахового іспиту

014 Середня освіта: 011 Фізична культура
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
035 Філологія
053 Психологія
061 Журналістика
231 Соціальна робота

Переглянути

101 Екологія
161 Хімічні технології та інженерія
226 Фармація, промислова фармація

Переглянути

051 Економіка 
071 Облік і оподаткування 
073 Менеджмент 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
104 Фізика та астрономія 
113 Прикладна математика 
121 Інженерія програмного забезпечення 
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія 
125 Кібербезпека 
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка 
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
136 Металургія 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
143 Атомна енергетика 
144 Теплоенергетика 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
163 Біомедична інженерія 
171 Електроніка 
172 Телекомунікації та радіотехніка 
183 Технології захисту навколишнього середовища 
274 Автомобільний транспорт 
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Переглянути