Вступні іспити для вступу на освітній рівень бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

Програми вступних випробувань

Спеціальність Програма фахового іспиту

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
231 Соціальна робота

Переглянути

101 Екологія
161 Хімічні технології та інженерія
226 Фармація, промислова фармація

Переглянути

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування

Переглянути