Вартість підготовки магістра (спеціаліста)

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Гуманітарний факультет (ГФ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність V курс (магістр): 11170грн.; VI курс (магістр): 7260грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
034 Культурологія Культурологія V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
231 Соціальна робота Соціальна робота V курс (магістр): 13370грн.; VI курс (магістр): 8690грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
Інститут бізнесу економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка Прикладна економіка V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
051 Економіка Економіка підприємства V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
051 Економіка Економічна кібернетика V курс (магістр): 11170грн.; VI курс (магістр): 7260грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування V курс (магістр): 13370грн.; VI курс (магістр): 8690грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
075 Маркетинг Маркетинг V курс (магістр): 13370грн.; VI курс (магістр): 8690грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн.
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
Інститут електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод V курс (магістр): 11360грн.; VI курс (магістр): 7390грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління (ІЕКСУ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
101 Екологія Екологічна безпека V курс (магістр): 9590грн.; VI курс (магістр): 6230грн. VI курс (магістр): 8200грн.; VII курс (магістр): 4100грн.
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8290грн.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії V курс (магістр): 11170грн.; VI курс (магістр): 7260грн.
143 Атомна енергетика Атомна енергетика V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8290грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях V курс (магістр): 11190грн.; VI курс (магістр): 5595грн. VI курс (магістр): 9000грн.; VII курс (магістр): 4500грн.
143 Атомна енергетика Технологія та моніторинг теплоносіїв на АЕС V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8290грн.
144 Теплоенергетика Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології V курс (магістр): 9290грн.; VI курс (магістр): 5700грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях V курс (магістр): 8770грн.; VI курс (магістр): 5700грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8300грн.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
183 Технологии защиты окружающей среды Прикладна екологія та охорона збалансованого природокористування V курс (магістр): 9590грн.; VI курс (магістр): 6230грн.
Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (ІІБРТ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
122 Комп'ютерні науки Системи комп'ютерного проектування V курс (магістр): 10990грн.; VI курс (магістр): 7140грн.
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації V курс (магістр): 11190грн.; VI курс (магістр): 5595грн.
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка V курс (магістр): 9290грн.; VI курс (магістр): 4645грн.
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки V курс (магістр): 9380грн.; VI курс (магістр): 4645грн.
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
172 Телекомунікації та радіотехніка Радиоэлектронные устройства, системы и комплексы V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
Інститут комп'ютерних систем (ІКС)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
113 Прикладна математика Прикладна математика V курс (магістр): 9900грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн.
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн.
122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
122 Комп'ютерні науки Управління IT-проектами V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8300грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 5970грн.
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8300грн.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління V курс (магістр): 0грн.; VI курс (магістр): 0грн. VI курс (магістр): 0грн.; VII курс (магістр): 0грн.
Інститут машинобудування (ІМБ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
131 Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн. VI курс (магістр): 8200грн.; VII курс (магістр): 4100грн.
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн. VI курс (магістр): 8200грн.; VII курс (магістр): 4100грн.
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 5400грн.
Інститут промислових технологій дизайну та менеджменту (ІПТДМ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
122 Комп'ютерні науки Информационные технологии проектирования V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн.
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн. VI курс (магістр): 8200грн.; VII курс (магістр): 4100грн.
Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)
Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища V курс (магістр): 9590грн.; VI курс (магістр): 6230грн.
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів V курс (магістр): 12530грн.; VI курс (магістр): 8190грн. VI курс (магістр): 8200грн.; VII курс (магістр): 4100грн.