Вартість підготовки магістра

Спеціальність Спеціалізація Денна форма навчання Заочна форма навчання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність V курс (магістр): 11170грн.; VI курс (магістр): 7260грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
034 Культурологія Культурологія V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
051 Економіка Прикладна економіка V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
051 Економіка Економіка підприємства V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
051 Економіка Економічна кібернетика V курс (магістр): 11170грн.; VI курс (магістр): 7260грн. VI курс (магістр): 11940грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування V курс (магістр): 13370грн.; VI курс (магістр): 8690грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
075 Маркетинг Маркетинг V курс (магістр): 13370грн.; VI курс (магістр): 8690грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність V курс (магістр): 13960грн.; VI курс (магістр): 9090грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища V курс (магістр): 9590грн.; VI курс (магістр): 6230грн.
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8290грн.
113 Прикладна математика Прикладна математика V курс (магістр): 9900грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн.
122 Комп'ютерні науки Информационные технологии проектирования V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн.
122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
122 Комп'ютерні науки Системи комп'ютерного проектування V курс (магістр): 10990грн.; VI курс (магістр): 7140грн.
122 Комп'ютерні науки Управління IT-проектами V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8300грн. VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8300грн.
126 Інформаційні системи та технології Інтелектуальний аналіз даних
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології цифрового бізнесу
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин VI курс (магістр): 9180грн.; VII курс (магістр): 4590грн.
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн. VI курс (магістр): 9180грн.; VII курс (магістр): 4590грн.
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн. VI курс (магістр): 9180грн.; VII курс (магістр): 4590грн.
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
136 Металургія Художнє та ювелірне литво VI курс (магістр): 9180грн.; VII курс (магістр): 4590грн.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії V курс (магістр): 11170грн.; VI курс (магістр): 7260грн.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод V курс (магістр): 11360грн.; VI курс (магістр): 7390грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
143 Атомна енергетика Атомна енергетика V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8290грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях V курс (магістр): 11190грн.; VI курс (магістр): 5595грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
143 Атомна енергетика Технологія та моніторинг теплоносіїв на АЕС V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8290грн.
144 Теплоенергетика Екологічна безпека в енергетичній галузі
144 Теплоенергетика Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології V курс (магістр): 9290грн.; VI курс (магістр): 5700грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях V курс (магістр): 8770грн.; VI курс (магістр): 5700грн. VI курс (магістр): 10800грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами V курс (магістр): 12770грн.; VI курс (магістр): 8300грн.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління V курс (магістр): 0грн.; VI курс (магістр): 0грн. VI курс (магістр): 0грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин V курс (магістр): 9990грн.; VI курс (магістр): 6490грн.
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка V курс (магістр): 9290грн.; VI курс (магістр): 4645грн.
172 Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки V курс (магістр): 9380грн.; VI курс (магістр): 4645грн.
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
183 Технологии защиты окружающей среды Прикладна екологія та охорона збалансованого природокористування V курс (магістр): 9590грн.; VI курс (магістр): 6230грн.
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів V курс (магістр): 12530грн.; VI курс (магістр): 8190грн. VI курс (магістр): 9180грн.; VII курс (магістр): 4590грн.
231 Соціальна робота Соціальна робота V курс (магістр): 13370грн.; VI курс (магістр): 8690грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство V курс (магістр): 14370грн.; VI курс (магістр): 9340грн. VI курс (магістр): 12100грн.; VII курс (магістр): 6050грн.
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування VI курс (магістр): 13380грн.; VII курс (магістр): 6690грн.