Журналістика

Код специальности: 
061

Ступінь бакалавра:

Освітня програма / спеціалізація: