Публічне управління та адміністрування

Код специальности: 
281

Ступінь бакалавра:

Ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста):