Прикладна математика

Вивчення математичних основ розпізнавання образів, штучного інтелекту, динамічних нелінійних систем, аналізу даних і математичного моделювання, математичних методів в економіці, медицині та інших сферах діяльності людини. Вивчаються алгоритми і структури даних, бази даних і знань, сучасні мови програмування, засоби проектування, тестування програмних систем і методи оцінки їх надійності як інструменти використання математичних знань для вирішення прикладних задач.

Код специальности: 
113

Ступінь бакалавра:

Освітня програма / спеціалізація:

Ступінь магістра

Спеціалізація: