Менеджмент

Код специальности: 
073

Ступінь бакалавра:

Ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста):