Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями в області інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв'язавши своє майбутнє з актуальною спеціальності - «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, консалтингової діяльності, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом в рамках спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність ».

Код специальности: 
029

Ступінь бакалавра:

Ступінь магістра