Фізика та астрономія

Фундаментальні дослідження з фізики ядра і елементарних частинок, розробка перспективних ядерних реакторів, науково-дослідницька робота. Теоретичні розрахунки в області ядерної фізики, розробка і розрахунок систем захисту від іонізуючого випромінювання. Розробка систем дозиметричного контролю радіаційного оточення.

  Для того, що б отримати повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста) за цією спеціальністю, спочатку необхідно отримати базову вищу освіту (диплом бакалавра) за відповідним напрямом підготовки фахівця.

Код специальности: 
104

Ступінь бакалавра:

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Ступінь магістра