Екологія

Управління природоохоронною діяльністю на підприємствах і територіально-промислових комплексах, експертиза проектів, технологій і виробництв, сертифікація продукції з метою досягнення максимальної екологічної безпеки господарської діяльності людини, зниження ризику антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Забезпечення екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища енергогенеруючих підприємств і підприємств машинобудування. Розробка і впровадження екологічно безпечних технологічних процесів енергогенеруючих підприємств і підприємств машинобудування та сучасних методів і способів контролю і боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

Код специальности: 
101

Ступінь бакалавра:

Освітня програма / спеціалізація:

Ступінь магістра

Спеціалізація: