Спеціальності підготовки в аспірантурі

032  «Історія та археологія»;
033 «Філософія»;
051  «Економіка»;   
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво , торгівля та біржова   діяльність»;
104 «Фізика та астрономія»;
121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
123 «Комп’ютерна інженерія»;
125 «Кібербезпека»;
131 «Прикладна механіка»;
136 «Металургія»;
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
143  «Атомна енергетика»;
144  «Теплоенергетика»;
151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;   
152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»;
161  «Хімічні технології та інженерія»;
171  «Електороніка»;
172  «Телекомунікації та радіотехніка».