Спеціальності підготовки (скорочений термін)

Спеціальність Освітня програма / спеціалізація Структурний підрозділ який проводить підготовку на базі диплома молодшого спеціаліста
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
034 Культурологія Культурологія
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп'ютерних систем
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальний аналіз даних
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн
123 Комп'ютерна інженерія Інтернет речей (IoT)
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
123 Комп'ютерна інженерія Програмовані мобільні системи
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
133 Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерне проектування та діагностика транспортних засобів
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості
231 Соціальна робота Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт