Спеціальності підготовки (нормативний термін)

Спеціальність Освітні програми Структурний підрозділ який проводить підготовку
Вступ на 2 курс
014 Середня освіта Фізична культура ІМІ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність ГФ
033 Філософія Філософія культури Близького та Середнього Сходу ГФ
034 Культурологія Культурологія ГФ
035 Філологія Англійська мова і переклад УНІ
035 Філологія Німецька мова і переклад УНІ
051 Економіка Економічна кібернетика ІБЕІТ
051 Економіка Економіка підприємства ІБЕІТ
053 Психологія Психологія ГФ
061 Журналістика Журналістика ГФ
071 Облік і оподаткування Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі ІБЕІТ
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент туризму та гостинності ІБЕІТ
075 Маркетинг Маркетинг ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво ІБЕІТ
101 Екологія Екологічна безпека ІЕКСУ
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека, Фізика ядра та фізика високих енергій ІЕКСУ
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп’ютерних систем ІКС
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ІКС
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації ІІБРТ
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж ІІБРТ
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки ІКС
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальний аналіз даних ІКС
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн ІПТДМ
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи  ІКС
123 Комп’ютерна інженерія Програмовані мобільні системи ІКС
123 Комп’ютерна інженерія Комп`ютерні системи та мережі ІКС
123 Комп’ютерна інженерія Інтернет речей (IoT) ІКС
125 Кібербезпека Кібербезпека ІІБРТ
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою ІІБРТ
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології ІКС
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці ІМБ
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем ІМБ
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи ІМБ
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій ІПТДМ
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування та дизайн машин ІПТДМ
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні ІПТДМ
133 Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг ІМБ
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання ІМБ
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів ІМБ
133 Галузеве машинобудування Комп’ютерне проектування та діагностика транспортних засобів ІМБ
136 Металургія Художнє та ювелірне литво  ІПТДМ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інженерія розумних електротехнічних систем ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії УПІ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичні комплекси та системи УПІ
143 Атомна енергетика Атомна енергетика, Фізична ядерна безпека ІЕКСУ
143 Атомна енергетика Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях ІЕКСУ
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні технології автоматизації ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп’ютерні системи управління ІКС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості ІПТДМ
161 Хімічні технології та інженерія Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання ІМІ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин, Хімічні технології неорганічних речовин ХТФ
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія ІМІ
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі ІІБРТ
183 Технології захисту навколишнього середовища Менеджмент проектів з захисту навколишнього середовища ІМІ
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів ХТФ
231 Соціальна робота Соціальна робота ГФ
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт ІМБ
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ІБЕІТ
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ГФ
Вступ на 3 курс
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність ГФ
034 Культурологія Культурологія ГФ
051 Економіка Економічна кібернетика ІБЕІТ
051 Економіка Економіка підприємства ІБЕІТ
053 Психологія Психологія ГФ
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент Управління проектами ІПТДМ
075 Маркетинг Маркетинг ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво ІБЕІТ
101 Екологія Екологічна безпека ІЕКСУ
101 Екологія Охорона навколишнього середовища ІЕКСУ
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій ІЕКСУ
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека ІЕКСУ
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп’ютерних систем ІКС
113 Прикладна математика Моделювання фізичних процесів комп’ютерних ігор ІКС
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ІКС
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації ІІБРТ
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж ІІБРТ
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки ІКС
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн ІПТДМ
123 Комп’ютерна інженерія Комп`ютерні системи та мережі ІКС
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи  ІКС
123 Комп’ютерна інженерія Програмовані мобільні системи ІКС
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою ІІБРТ
125 Кібербезпека Кібербезпека ІІБРТ
126 Інформаційні системи та технології Інтелектуальний аналіз даних ІКС
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології цифрового бізнесу ІКС
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем ІМБ
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці ІМБ
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи ІМБ
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій ІПТДМ
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування та дизайн машин ІПТДМ
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні ІПТДМ
133 Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг ІМБ
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання ІМБ
133 Галузеве машинобудування Комп’ютерне проектування та діагностика транспортних засобів ІМБ
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів ІМБ
136 Металургія Художнє та ювелірне литво  ІПТДМ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичні комплекси та системи УПІ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії УПІ
143 Атомна енергетика Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях ІЕКСУ
143 Атомна енергетика Атомна енергетика ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп’ютерні системи управління ІКС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи ІПТДМ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості ІПТДМ
161 Хімічні технології та інженерія Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання ІМІ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин ХТФ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин ХТФ
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія ІМІ
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи ІІБРТ
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища ІМІ
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів ХТФ
231 Соціальна робота Соціальна робота ГФ
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт ІМБ
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ІБЕІТ