Спеціальності підготовки (нормативний термін)

Спеціальність Освітня програма / спеціалізація Структурний підрозділ який проводить підготовку
3 курс
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Документознавство та інформаційна діяльність ГФ
034 Культурологія  Культурологія ГФ
035 Філологія Англійська мова і переклад УНІ
035 Філологія Німецька мова і переклад УНІ
051 Економіка  Економічна кібернетика ІБЕІТ
051 Економіка  Економіка підприємства ІБЕІТ
071 Облік і оподаткування  Облік і аудит ІБЕІТ
073 Менеджмент  Менеджмент організацій і адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент  Менеджмент інноваційної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Управління проектами ІБЕІТ
074 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування ІБЕІТ
075 Маркетинг  Маркетинг ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіко-правове забезпечення підприємництва ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Торговельне підприємництво ІБЕІТ
101 Екологія  Екологічна безпека ІЕКСУ
101 Екологія  Охорона навколишнього середовища ХТФ
104 Фізика та астрономія  Фізика ядра та фізика високих енергій ІЕКСУ
104 Фізика та астрономія  Дозиметрія і радіаційна безпека ІЕКСУ
113 Прикладна математика  Математичне забезпечення комп`ютерних систем ІКС
113 Прикладна математика  Моделювання фізичних процесів комп`ютерних ігор ІКС
121 Інженерія програмного забезпечення  Інженерія програмного забезпечення ІКС
122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології  Програмне забезпечення систем захисту інформації ІІБРТ
122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології  Системи комп`ютерного проектування ІІБРТ
122 Комп`ютерні науки Комп`ютерні науки ІКС
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології управління проектами ІКС
122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології  Комп`ютерний дизайн ІПТДМ
123 Комп`ютерна інженерія  Комп`ютерні системи та мережі ІКС
123 Комп`ютерна інженерія  Спеціалізовані комп`ютерні системи ІКС
123 Комп`ютерна інженерія  Програмовані мобільні системи ІКС
125 Кібербезпека  Кібербезпека ІІБРТ
125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації ІІБРТ
125 Кібербезпека  Управління кібербезпекою ІІБРТ
131 Прикладна механіка  Комп`ютерне моделювання в механіці та біомеханіці ІМБ
131 Прикладна механіка  Інженерія логістичних систем ІМБ
131 Прикладна механіка  Мехатроніка та промислові роботи ІМБ
131 Прикладна механіка  Комп`ютерне проектування інноваційних технологій ІПТДМ
131 Прикладна механіка  Комп`ютерне проектування та дизайн машин ІПТДМ
133 Галузеве машинобудування  Автоспортивний інжиніринг ІМБ
133 Галузеве машинобудування  Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання ІМБ
133 Галузеве машинобудування  Комп`ютерне проектування та діагностика транспортних засобів ІМБ
136 Металургія  Художнє та ювелірне литво ІПТДМ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електропостачання та енергетичний менеджмент ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини в мехатронних системах ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії ІЕКСУ
143 Атомна енергетика  Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях ІЕКСУ
143 Атомна енергетика  Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях ІЕКСУ
143 Атомна енергетика  Атомна енергетика ІЕКСУ
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження ІЕКСУ
144 Теплоенергетика  Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології ІЕКСУ
144 Теплоенергетика  Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  Інтелектуальні комп`ютерні системи управління ІКС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ІПТДМ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Міжнародні системи сертифікації ІПТДМ
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин ХТФ
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин ХТФ
171 Електроніка  Електронно-обчислювальна техніка ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні технології корпоративних мереж ІІБРТ
226 Фармація  Технології фармацевтичних препаратів ХТФ
231 Соціальна робота  Соціальна робота ГФ
274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт ІМБ
       
Спеціальність Освітня програма / спеціалізація Структурний підрозділ який проводить підготовку
2 курс
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність ГФ
034 Культурологія культурологія ГФ
035 Філологія Англійська мова і переклад УНІ
035 Філологія Німецька мова і переклад УНІ
051 Економіка Економічна кібернетика ІБЕІТ
051 Економіка Економіка підприємства ІБЕІТ
053 Психологія Психологія ГФ
061 Журналістика Журналістика ГФ
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент Бізнес адміністрування ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності ІБЕІТ
073 Менеджмент Управління проектами ІПТДМ
075 Маркетинг Маркетинг ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва ІБЕІТ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво ІБЕІТ
101 Екологія Екологічна безпека ІЕКСУ
101 Екологія  Охорона навколишнього середовища ХТФ
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій ІЕКСУ
104 Фізика та астрономія Дозиметрія та радіаційна безпека ІЕКСУ
113 Прикладна математика  Математичне забезпечення комп`ютерних систем ІКС
113 Прикладна математика  Моделювання фізичних процесів комп`ютерних ігор ІКС
113 Прикладна математика  Математичне забезпечення комп`ютерних систем ІКС
121 Інженерія програмного забезпечення  Інженерія програмного забезпечення ІКС
122 Комп`ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації ІІБРТ
122 Комп`ютерні науки Інформаційні технології глобальних та локальних комп`ютерних мереж ІІБРТ
122 Комп`ютерні науки Комп`ютерні науки ІКС
122 Комп`ютерні науки Комп`ютерний дизайн ІПТДМ
123 Комп`ютерна інженерія  Комп`ютерні системи та мережі ІКС
123 Комп`ютерна інженерія  Спеціалізовані комп`ютерні системи ІКС
123 Комп`ютерна інженерія  Програмовані мобільні системи ІКС
123 Комп`ютерна інженерія  Спеціалізовані комп`ютерні системи ІМІ
125 Кібербезпека  Кібербезпека ІІБРТ
125 Кібербезпека  Управління кібербезпекою ІІБРТ
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології цифрового бізнесу ІКС
126 Інформаційні системи та технології Інтелектуальний аналіз даних ІКС
131 Прикладна механіка  Комп`ютерне моделювання в механіці та біомеханіці ІМБ
131 Прикладна механіка  Інженерія логістичних систем ІМБ
131 Прикладна механіка  Мехатроніка та промислові роботи ІМБ
131 Прикладна механіка  Комп`ютерне проектування інноваційних технологій ІПТДМ
132 Матеріалознавство  Матеріалознавство та інженерія поверхні ІПТДМ
133 Галузеве машинобудування  Автоспортивний інжиніринг ІМБ
133 Галузеве машинобудування  Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання ІМБ
133 Галузеве машинобудування  Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів ІМБ
133 Галузеве машинобудування  Комп`ютерне проектування та діагностика транспортних засобів ІМБ
136 Металургія  Художнє та ювелірне литво ІПТДМ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах ІЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод ІЕЕ
143 Атомна енергетика Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях ІЕКСУ
143 Атомна енергетика Атомна енергетика ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології ІЕКСУ
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці ІЕКСУ
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  Інтелектуальні комп`ютерні системи управління ІКС
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  Інтелектуальні комп`ютерні системи управління ІМІ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та менеджмент якості ІПТДМ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи ІПТДМ
161 Хімічні технології та інженерія  Комп`ютерна хімія та молекулярне моделювання ІМІ
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин ХТФ
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин ХТФ
163 Біомедична інженерія  Біомедична інженерія ІМІ
171 Електроніка  Електронно-обчислювальна техніка ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіоелектронні та телекомунікаційні системи ІІБРТ
172 Телекомунікації та радіотехніка  Безпека інформаційних і комунікаційних систем ІІБРТ
183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища ІМІ
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів ХТФ
231 Соціальна робота Соціальна робота ГФ
274 Автомобільний транспорт  Автомобільний транспорт ІМБ
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ІБЕІТ