Спеціальності підготовки (нормативний термін)

Гуманітарний факультет ГФ

Інститут бізнесу економіки та інформаційних технологій ІБЕІТ

Напрям: (6.030507) Маркетинг
Напрям: (6.030601) Менеджмент

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту ІЕЕ

Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління ІЕКСУ

Напрям: (6.040203) Фізика

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій ІІБРТ

Інститут комп'ютерних систем ІКС

Інститут машинобудування ІМБ

Інститут промислових технологій дизайну та менеджменту ІПТДМ

Напрям: (6.050504) Зварювання

Хіміко-технологічний факультет ХТФ

Напрям: (6.120201) Фармація