Спеціальності підготовки бакалаврів

Назва конкурсної пропозиції Освітня програма Спеціальність Структурний підрозділ що проводить підготовку
Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 274 Автомобільний транспорт
Автоспортивний інжиніринг Автоспортивний інжиніринг 133 Галузеве машинобудування
Англійська мова і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 035 Філологія
Атомна енергетика Атомна енергетика 143 Атомна енергетика
Атомна енергетика Фізична ядерна безпека 143 Атомна енергетика
Біомедична інженерія Біомедична інженерія 163 Біомедична інженерія
Динаміка і міцність машин Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці 131 Прикладна механіка
Екологічна безпека Екологічна безпека 101 Екологія
Економіка підприємства Економіка підприємства 051 Економіка
Економічна кібернетика Економічна кібернетика 051 Економіка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромобілі та електричні машини Електричні машини в мехатронних системах 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропостачання та енергетичний менеджмент Електропостачання та енергетичний менеджмент 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичні комплекси та системи Енергетичні комплекси та системи 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Журналістика Журналістика 061 Журналістика
Захист інформації в комп'ютерних мережах Безпека інформаційних і комунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія логістичних систем Інженерія логістичних систем 131 Прикладна механіка
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 121 Інженерія програмного забезпечення
Інтелектуальний аналіз даних Інтелектуальний аналіз даних 122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління Інтелектуальні комп'ютерні системи управління 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Інтернет речей (IoT) Інтернет речей (IoT) 123 Комп'ютерна інженерія
Інформаційна діяльність. Документознавство. Документознавство та інформаційна діяльність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 126 Інформаційні системи та технології
Кібербезпека Кібербезпека 125 Кібербезпека
Кібербезпека Управління кібербезпекою 125 Кібербезпека
Комп'ютерна діагностика автомобілів Комп'ютерне проектування та діагностика транспортних засобів 133 Галузеве машинобудування
Комп'ютерна електроніка Електронно-обчислювальна техніка 171 Електроніка
Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж 122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні технології автоматизації Комп'ютерні технології автоматизації 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання 161 Хімічні технології та інженерія
Комп’ютерне проектування інноваційних технологій Комп’ютерне проектування інноваційних технологій 131 Прикладна механіка
Комп’ютерне проектування та дизайн машин Комп'ютерне проектування та дизайн машин 131 Прикладна механіка
Комп’ютерний дизайн Комп’ютерний дизайн 122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні системи та мережі Комп'ютерні системи та мережі 123 Комп'ютерна інженерія
Компютерні науки в кібербезпеці Програмне забезпечення систем захисту інформації 122 Комп'ютерні науки
Культурологія Культурологія 034 Культурологія
Маркетинг Маркетинг 075 Маркетинг
Математичне забезпечення комп’ютерних систем Математичне забезпечення комп'ютерних систем 113 Прикладна математика
Матеріалознавство та інженерія поверхні Матеріалознавство та інженерія поверхні 132 Матеріалознавство
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та інноваційної діяльності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 073 Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та інноваційної діяльності Менеджмент інноваційної діяльності 073 Менеджмент
Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування 073 Менеджмент
Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування Бізнес-адміністрування 073 Менеджмент
Менеджмент проектів з екології Менеджмент проектів з захисту навколишнього середовища 183 Технологии защиты окружающей среды
Менеджмент туризму Менеджмент туризму та гостинності 073 Менеджмент
Метрологія та менеджмент якості Метрологія та менеджмент якості 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мехатроніка та промислові роботи Мехатроніка та промислові роботи 131 Прикладна механіка
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі 172 Телекомунікації та радіотехніка
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Німецька мова і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 035 Філологія
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування
Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі (з гарантованим працевлаштуванням) Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі 071 Облік і оподаткування
Підйомно-транспортні машини Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання 133 Галузеве машинобудування
Підприємництво та торгівля Торговельне підприємництво 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво та торгівля Економіко-правове забезпечення підприємництва 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Програмовані мобільні системи Програмовані мобільні системи 123 Комп'ютерна інженерія
Проектування розумних електротехнічних систем Інженерія розумних електротехнічних систем 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Психологія Психологія 053 Психологія
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
Радіаційний контроль та технологія теплоносіїв на АЕС Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях 143 Атомна енергетика
Радіаційний контроль та технологія теплоносіїв на АЕС Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях 143 Атомна енергетика
Смарттехнології телекомунікацій та радіоелектроніки Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки 172 Телекомунікації та радіотехніка
Смарттехнології телекомунікацій та радіоелектроніки Радіоелектронні та телекомунікаційні системи 172 Телекомунікації та радіотехніка
Соціальна робота Соціальна робота 231 Соціальна робота
Спеціалізовані комп’ютерні системи Спеціалізовані комп'ютерні системи 123 Комп'ютерна інженерія
Теплоенергетика та енергозбереження (з гарантією працевлаштування) Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та енергозбереження (з гарантією працевлаштування) Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології 144 Теплоенергетика
Фармація Технології фармацевтичних препаратів 226 Фармація, промислова фармація
Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій Дозиметрія і радіаційна безпека 104 Фізика та астрономія
Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій Фізика ядра та фізика високих енергій 104 Фізика та астрономія
Фізична культура (обов’язкова Біологія) Фізична культура 014 Середня освіта (11 Фізична культура)
Фізична культура (обов’язкова Історія України) Фізична культура 014 Середня освіта (11 Фізична культура)
Фізична культура (обов’язкова Математика) Фізична культура 014 Середня освіта (11 Фізична культура)
Філософія культури Близького та Середнього Сходу (Турецька мова) Філософія культури Близького та Середнього Сходу (Турецька мова) 033 Філософія
Хімічне машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів 133 Галузеве машинобудування
Хімічні технології Хімічні технології органічних речовин 161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології Хімічні технології неорганічних речовин 161 Хімічні технології та інженерія
Художнє та ювелірне литво Художнє та ювелірне литво 136 Металургія