Спеціальності підготовки бакалаврів

Назва конкурсної пропозиції Освітня програма Спеціальність Структурний підрозділ що проводить підготовку
Інформаційна діяльність. Документознавство. Документознавство та інформаційна діяльність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культурологія Культурологія 034 Культурологія
Німецька мова і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 035 Філологія
Англійська мова і переклад Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 035 Філологія
Економіка підприємства Економіка підприємства 051 Економіка
Економічна кібернетика Економічна кібернетика 051 Економіка
Психологія Психологія 053 Психологія
Журналістика Журналістика 061 Журналістика
Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі (з гарантованим працевлаштуванням) Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та інноваційної діяльності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 073 Менеджмент
Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування Бізнес-адміністрування 073 Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та інноваційної діяльності Менеджмент інноваційної діяльності 073 Менеджмент
Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування 073 Менеджмент
Менеджмент туризму Менеджмент туризму та гостинності 073 Менеджмент
Маркетинг Маркетинг 075 Маркетинг
Підприємництво та торгівля Торговельне підприємництво 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво та торгівля Економіко-правове забезпечення підприємництва 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологічна безпека Екологічна безпека 101 Екологія
Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій Дозиметрія і радіаційна безпека 104 Фізика та астрономія
Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій Фізика ядра та фізика високих енергій 104 Фізика та астрономія
Математичне забезпечення комп’ютерних систем Математичне забезпечення комп'ютерних систем 113 Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 121 Інженерія програмного забезпечення
Інтелектуальний аналіз даних Інтелектуальний аналіз даних 122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж 122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерний дизайн Комп’ютерний дизайн 122 Комп'ютерні науки
Компютерні науки в кібербезпеці Програмне забезпечення систем захисту інформації 122 Комп'ютерні науки
Інтернет речей (IoT) Інтернет речей (IoT) 123 Комп'ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та мережі Комп'ютерні системи та мережі 123 Комп'ютерна інженерія
Програмовані мобільні системи Програмовані мобільні системи 123 Комп'ютерна інженерія
Спеціалізовані комп’ютерні системи Спеціалізовані комп'ютерні системи 123 Комп'ютерна інженерія
Кібербезпека Кібербезпека 125 Кібербезпека
Кібербезпека Управління кібербезпекою 125 Кібербезпека
Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 126 Інформаційні системи та технології
Інженерія логістичних систем Інженерія логістичних систем 131 Прикладна механіка
Динаміка і міцність машин Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці 131 Прикладна механіка
Комп’ютерне проектування та дизайн машин Комп'ютерне проектування та дизайн машин 131 Прикладна механіка
Комп’ютерне проектування інноваційних технологій Комп’ютерне проектування інноваційних технологій 131 Прикладна механіка
Мехатроніка та промислові роботи Мехатроніка та промислові роботи 131 Прикладна механіка
Матеріалознавство та інженерія поверхні Матеріалознавство та інженерія поверхні 132 Матеріалознавство
Автоспортивний інжиніринг Автоспортивний інжиніринг 133 Галузеве машинобудування
Комп'ютерна діагностика автомобілів Комп'ютерне проектування та діагностика транспортних засобів 133 Галузеве машинобудування
Хімічне машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів 133 Галузеве машинобудування
Підйомно-транспортні машини Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання 133 Галузеве машинобудування
Художнє та ювелірне литво Художнє та ювелірне литво 136 Металургія
Проектування розумних електротехнічних систем Інженерія розумних електротехнічних систем 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромобілі та електричні машини Електричні машини в мехатронних системах 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропостачання та енергетичний менеджмент Електропостачання та енергетичний менеджмент 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичні комплекси та системи Енергетичні комплекси та системи 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Атомна енергетика Атомна енергетика 143 Атомна енергетика
Радіаційний контроль та технологія теплоносіїв на АЕС Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях 143 Атомна енергетика
Радіаційний контроль та технологія теплоносіїв на АЕС Технологии и мониторинг теплоносителей на атомных электростанциях 143 Атомна енергетика
Атомна енергетика Фізична ядерна безпека 143 Атомна енергетика
Теплоенергетика та енергозбереження (з гарантією працевлаштування) Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та енергозбереження (з гарантією працевлаштування) Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження 144 Теплоенергетика
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління Інтелектуальні комп'ютерні системи управління 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерні технології автоматизації Комп'ютерні технології автоматизації 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Метрологія та менеджмент якості Метрологія та менеджмент якості 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання 161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології Хімічні технології неорганічних речовин 161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології Хімічні технології органічних речовин 161 Хімічні технології та інженерія
Біомедична інженерія Біомедична інженерія 163 Біомедична інженерія
Комп'ютерна електроніка Електронно-обчислювальна техніка 171 Електроніка
Захист інформації в комп'ютерних мережах Безпека інформаційних і комунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка
Смарттехнології телекомунікацій та радіоелектроніки Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки 172 Телекомунікації та радіотехніка
Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі 172 Телекомунікації та радіотехніка
Смарттехнології телекомунікацій та радіоелектроніки Радіоелектронні та телекомунікаційні системи 172 Телекомунікації та радіотехніка
Менеджмент проектів з екології Менеджмент проектів з захисту навколишнього середовища 183 Технологии защиты окружающей среды
Фармація Технології фармацевтичних препаратів 226 Фармація, промислова фармація
Соціальна робота Соціальна робота 231 Соціальна робота
Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 274 Автомобільний транспорт
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування