Спеціальності підготовки бакалаврів

Спеціальність / конкурсна пропозиція Освітня програма / спеціалізація Структурний підрозділ що проводить підготовку
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
034 Культурологія Культурологія
035 Філологія Германські мови та літератури
051 Економіка Економіка підприємства
051 Економіка Економічна кібернетика
053 Психологія Психологія
061 Журналістика Журналістика
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
073 Менеджмент Управління проектами
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
101 Екологія Охорона навколишнього середовища
101 Екологія Екологічна безпека
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп'ютерних систем
113 Прикладна математика Моделювання фізичних процесів комп'ютерних ігор
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
123 Комп'ютерна інженерія Програмовані мобільні системи
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
125 Кібербезпека Кібербезпека
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою
126 Інформаційні системи та технології Інтелектуальний аналіз даних
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології цифрового бізнесу
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
133 Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерне проектування та діагностика транспортних засобів
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичні комплекси та системи
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
143 Атомна енергетика Технологии и мониторинг теплоносителей на атомных электростанциях
143 Атомна енергетика Фізична ядерна безпека
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості
161 Хімічні технології та інженерія Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
183 Технологии защиты окружающей среды Технології захисту навколишнього середовища
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
231 Соціальна робота Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування