Спеціальності підготовки

Спеціальність Освітня програма / спеціалізація Структурний підрозділ який проводить підготовку на базі диплома молодшого спеціаліста
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
034 Культурологія Культурологія
051 Економіка Економіка підприємства
051 Економіка Економічна кібернетика
071 Облік і оподаткування Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
101 Екологія Охорона навколишнього середовища
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп'ютерних систем
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальний аналіз даних
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн
123 Комп'ютерна інженерія Інтернет речей (IoT)
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
123 Комп'ютерна інженерія Програмовані мобільні системи
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерне проектування та діагностика транспортних засобів
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
143 Атомна енергетика Технологии и мониторинг теплоносителей на атомных электростанциях
143 Атомна енергетика Фізична ядерна безпека
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні технології автоматизації
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
231 Соціальна робота Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт