Управління фінансово-економічною безпекою

Оцінка масштабів втрат підприємств, установ і організацій внаслідок порушення прав інтелектуальної власності, недобросовісної конкуренції, промислового шпигунства, поширення комерційної таємниці і будь-яких інших видів витоку конфіденційної інформації через дії власного персоналу, конкурентів.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки;
 • Комплексне забезпечення фінансово - економічної безпеки;
 • Наукове та методологічне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки;
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві;
 • Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні;
 • Професійна психологія;
 • Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки;
 • Теорія безпеки соціальних систем;
 • Фінансовий аналіз;
 • Фінансова статистика;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Фінансова стратегія;
 • Інтелектуальна власність.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • професіонал з фінансово-економічної безпеки;
 • аналітик з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець-аналітик з фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організації різних форм власності;
 • співробітник правоохоронних органів, який здійснює боротьбу з економічною злочинністю;
 • працівник податкових служб і контрольно-ревізійних органів;
 • професіонал з корпоративного управління;
 • ризик-менеджер;
 • фінансовий радник;
 • фінансовий директор і директор спеціалізованих підприємств.
 • відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи);
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки і т.д ..

Також випускники магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу з питань безпеки підприємства, працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків і фінансових установ України.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

Спеціаліст з управління фінансово-економічною безпекою може працювати на вищому і середньому рівнях управління в лінійних і функціональних підрозділах організацій (які здійснюють економічну діяльність) різних форм власності та організаційно-правових форм, в тому числі в навчальних закладах, науково-дослідних установах, працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків і фінансових установ України, і в інших структурних підрозділах - суб'єктах охоронної діяльності.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • розробляти стратегію безпеки підприємства і його підрозділів, створювати програму розвитку підприємства;
 • формувати колективи та забезпечувати їх ефективне функціонування, використовуючи неформальні методи управління, попереджувати конфліктні ситуації;
 • створювати і контролювати діяльність операційної системи управління виробництвом, маркетингом, забезпечувати безпеку в цих системах;
 • розробляти плани і програми забезпечення безпеки в різних видах діяльності і здійснювати оперативне прикриття в даних системах;
 • разом з іншими фахівцями готувати необхідні розрахунки, аналізи та економічні обґрунтування розроблених проектів, ідей і планів діяльності компанії.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна15920грн.9550грн.
Заочна13380грн.6690грн.
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: