Торговельне підприємництво

Забезпечення глибоких знань споживних властивостей товару, вміння розробляти стратегію формування і контролю оптимального асортименту та якості товарів, моделювати ринкові ситуації з урахуванням конкурентоспроможності товарів, кваліфіковано проводити сертифікацію та експертизу якості продукції, володіти необхідними знаннями в галузі управління підприємницькою діяльністю, економікою, якістю продукції, маркетингу, менеджменту, обліку.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакНі
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • торговельне підприємництво;
 • економіка, планування і контроль на підприємстві
 • економіка торговельного підприємства;
 • економіка біржової торгівлі;
 • економіка малого бізнесу;
 • страхування бізнесу;
 • обґрунтування господарських рішень і вимірювання ризиків;
 • бізнес-етика підприємства;
 • бізнес-аналітика;
 • прикладне програмне забезпечення підприємницької діяльності;
 • товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів;
 • ціноутворення і цінова політика;
 • формування бізнес-моделі підприємства;
 •  підприємницька логістика;
 • ідентифікація, сертифікація та кодування товарів;
 • психологія торгівлі;
 • господарське право.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • керівник (заступник) структурних виробничо-торговельних підрозділів;
 • спеціаліст державної служби;
 • економіст з планування, бюджетування, матеріально-технічного забезпечення;
 • фінансовий аналітик;
 • бухгалтер, фінансист;
 • фахівець з біржової торгівлі;
 • інспектор спеціалізованих фондів, страхових компаній, консалтингових фірм;
 • інспектор у податкових та контрольно-ревізійних службах.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • підприємницькі структури будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
 • державна служба;
 • товарні, фондові та валютні  біржі;
 • агентства з реклами та маркетингових досліджень;
 • сфера міжнародної торгівлі та туризму;
 • інвестиційні компанії;
 • страхові компанії;
 • консалтингові та аудиторські фірми;
 • банківські та фінансово-кредитні установи;
 • дилерські та брокерські компанії;
 • податкова адміністрація;
 • інвестиційні, трастові, майнові та пенсійні фонди;
 • органи статистики;
 • та ін.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • оцінювання проблем та тенденцій соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, галузей господарювання, підприємств;
 • набуття компетентностей з моделювання ринкових ситуацій, вирішення окремих економічних завдань функціонування підприємницьких структур на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 • формування теоретичних  та практичних знань з організації та ведення підприємницької справи;
 • здатність використовувати набуті знання з питань підприємництва, торгівлі та біржових операцій в практичній діяльності;
 • розробка бізнес-планів;
 • створювання автоматизованих аналітичних модулів;
 • розробка стратегічних напрямів діяльності підприємницьких структур, забезпечення їхньої конкурентоспроможності;
 • формування та розвиток комунікативних, соціально-психологічних й організаційно-економічних  компетентностей.  
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9990грн.13190грн.14510грн.15960грн.
Заочна