Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження

Проектування та експлуатація систем теплопостачання промислових підприємств і міського комунального господарства, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, раціональне використання енергоносіїв, у промисловому і комунальному господарстві.

Впровадження науково-технічних досягнень і заходів по збереженню тепла на шляху від виробництва до споживання. Реалізація державної політики у галузі управління паливно-енергетичним комплексом.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

• теплові двигуни

• теорія горіння органічного палива;

• котли та камери згоряння;

• паливо та теплогенеруючі установки;

• котлові і бойлерні установки малої потужності;

• джерела теплопостачання, мережі та їх режими;

• енергозбереження та енергоаудит;

• моделювання та дослідження процесів в теплоенергетиці;

• опалення, вентиляція та кондиціювання повітря;

• системи кондиціонування та охолодження;

• основи фінансування та кредитування в енергетиці;

• економіко-організаційні основи енергозбереження;

• організація виробництва та маркетинг;

• екологічні аспекти енергоспоживання.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

• інженери-теплоенергетики;

• інженери-теплотехніки;

• головні енергетики і директора енергопостачальних підприємств;

• фахівці і керівники відділів головного енергетика організацій і підприємств;

• фахівець економічних і планово-фінансових підрозділів енергетичних підприємств;

• співробітники і керівники підрозділів державної адміністрації;

• співробітники і керівники наукових і проектних організацій;

• викладачі вищих навчальних закладів;

• представники іноземних фірм - постачальників теплотехнічного обладнання; • основи фінансування та кредитування в енергетиці;

• економіко-організаційні основи енергозбереження;

• організація виробництва та маркетинг;

• екологічні аспекти енергоспоживання.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

• енергетичні підрозділи промислових підприємств;

• енергопостачальні компанії;

• муніципальні підприємства енергопостачання;

• теплогенеруючі установки (котельні);

• проектні, монтажні, ремонтні організації;

•вищі навчальні заклади; науково-дослідні інститути і центри;

• структури державної адміністрації; Міністерство енергетики

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

• організація експлуатації, ремонт тепломеханічного обладнання енергетичних об'єктів: котлів, теплових мереж; проектування і конструювання енергогенеруючих систем;

• енергетичний менеджмент;

• енергетичний аудит;

• продаж і подальше обслуговування теплоенергетичного обладнання;

• проектування і монтаж систем теплопостачання будівель і споруд різного призначення;

• розробка і подальше впровадження систем забезпечення мікроклімату приміщень: опалення, вентиляція і кондиціювання повітря; автоматизація тепломеханічного обладнання енергетичних об'єктів

Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна8390грн.8700грн.9580грн.10520грн.
Заочна