Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

Проектування, наладка, обслуговування, експлуатація та моніторинг новітніх зворотньоосмотічних, діалізних, іонообмінних, випарних апаратів і технологічних систем знесолення води використовується в тепловій енергетиці в якості теплоносія, робочого тіла в оборотних системах охолодження і теплових мережах.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • підготовка та кондиціонування води;
 • теплові та атомні електростанції;
 • технічна термодинаміка і тепломасообмін;
 • теоретичні основи хіміко-технологічних процесів;
 • основи екології;
 • системи обробки води;
 • водні режими;
 • обладнання технології теплоносіїв ВПУ і РАВ;
 • підготовка, контроль палива і масел;
 • хімконтроль теплоносіїв, палива і масел;
 • паливо і теплогенеруючі установки;
 • САПР і використання ЕОМ в наукових дослідженнях;
 • експлуатація та монтаж ВПУ і РАВ;
 • технологія переробки РАВ;
 • хімічне очищення енергообладнання;
 • безпеку енергопідприємств;
 • охорона навколишнього середовища.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • інженер-лаборант;
 • начальник зміни;
 • провідний інженер;
 • начальник цеху;
 • головний інженер;
 • директор станції;
 • науковий співробітник;
 • інженер дослідного підрозділу;
 • інженер-проектувальник;
 • головний інженер проекту, керівник проекту;
 • аудитор енергоменеджменту;
 • викладач вищого навчального закладу
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • теплові та атомні електростанції;
 • промислові та опалювальні котельні;
 • промислові підприємства енергетичної, машинобудівної, комунальної, харчової та інших галузей;
 • проектні та науково-дослідні установи, навчальні заклади
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • проектування і експлуатація технологічного обладнання;
 • управління технологічними процесами;
 • дослідження і розробка нових технологій і обладнання;
 • впровадження перспективних ресурсів в енергетичну галузь.
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна8390грн.8700грн.9580грн.10520грн.8770грн.5700грн.
Заочна6760грн.7350грн.7950грн.8750грн.8750грн.10800грн.5400грн.