Технологія та моніторинг теплоносіїв на АЕС

Для того, щоб отримати повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста) за цією спеціальністю, спочатку необхідно отримати базову вищу освіту (диплом бакалавра) за відповідним напрямом підготовки фахівця.

Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:НіНіТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • підготовка та кондиціонування води;
 • теплові та атомні електростанції;
 • технічна термодинаміка і тепломасообмін;
 • теоретичні основи хіміко-технологічних процесів;
 • основи екології;
 • системи обробки води;
 • водні режими;
 • обладнання технології теплоносіїв ВПУ і РАВ;
 • підготовка, контроль палива і масел;
 • хімконтроль теплоносіїв, палива і масел;
 • паливо і теплогенеруючі установки;
 • САПР і використання ЕОМ в наукових дослідженнях;
 • експлуатація та монтаж ВПУ і РАВ;
 • технологія переробки РАВ;
 • хімічне очищення енергообладнання;
 • безпеку енергопідприємств;
 • охорона навколишнього середовища.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • інженер-лаборант;
 • начальник зміни;
 • провідний інженер;
 • начальник цеху;
 • головний інженер;
 • директор станції;
 • науковий співробітник;
 • інженер дослідного підрозділу;
 • інженер-проектувальник;
 • головний інженер проекту, керівник проекту;
 • аудитор енергоменеджменту;
 • викладач вищого навчального закладу.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • теплові та атомні електростанції;
 • промислові та опалювальні котельні;
 • промислові підприємства енергетичної, машинобудівної, комунальної, харчової та інших галузей;
 • проектні та науково-дослідні установи, навчальні заклади.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • проектування і експлуатація технологічного обладнання;
 • управління технологічними процесами;
 • дослідження і розробка нових технологій і обладнання;
 • впровадження перспективних ресурсів в енергетичну галузь
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна12770грн.8290грн.
Заочна