Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

Україна в даний час є країною з розвиненим ядерно-промисловим комплексом. До його складу входять АЕС, урановидобувні підприємства, заводи з переробки уранової руди, об'єкти по захороненню радіоактивних відходів та ін. Це накладає на фахівців, що працюють в цій сфері, велику відповідальність за безпеку підприємств Комплексу. Випускники ОНПУ, які здобули освіту в галузі радіаційного контролю і радіоекологічного моніторингу, зможуть працювати за фахом на АЕС, та інших підприємствах Комплексу, а також в організаціях Мінекології, МНС, науково-дослідних лабораторіях і, тим самим, вносити свій професійний внесок у забезпечення радіаційної безпеки ядерних об'єктів, населення і навколишнього середовища.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

- Атомна фізика

- Ядерна та нейтронна фізика

- Матеріали ядерної техніки

- Фізика ядерних реакторів

- Радіоекологія

- Математичні методи і моделі в радіоекології

- Управління даними

- Дозиметрія і захист від іонізуючого випромінювання

- Методи вимірювання іонізуючого випромінювання

- Інформаційні системи і технології в радіоекології

- Радіаційний контроль і радіоекологічний моніторинг навколишнього середовища

- Поводження з радіоактивними відходами

- Атомні електростанції

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

• Інженер - дозиметрист

• Інженер - еколог (радіоекології)

• Інженер відділу радіаційної безпеки

• Інженер відділу радіаційного контролю

• Інженер лабораторії зовнішньої дозиметрії

•Науковий співробітник в області досліджень радіаційного стану навколишнього середовища

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

• Атомні електростанції та інші підприємства ядерного-паливного циклу

• Санітарно-епідеміологічні лабораторії

• Організації Міністерства екології

• Організації Міністерства з надзвичайних ситуацій

• Організації гідрометслужби

• Проектні, науково-дослідні установи та навчальні заклади

 

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

Радіаційний контроль на АЕС та інших підприємствах ядерного-паливного циклу

•Радіаційний контроль і радіоекологічний моніторинг територій розташування АЕС та інших підприємств ядерного-паливного циклу

•Контроль радіаційного забруднення продуктів харчування, сільгосппродукції, об'єктів навколишнього середовища

• Дослідження радіаційної обстановки у навколишньому середовищі і оцінка дозових навантажень на населення та навколишнє середовище

• Управління радіаційної і екологічної безпекою

•Захист населення і навколишнього середовища від іонізуючого випромінювання

• Прогнозування радіаційної обстановки у навколишньому середовищі

•Моделювання процесів міграції і накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі

• Розробка заходів щодо превентивної готовності до радіаційних аварій

• Розробка та впровадження науково-обгрунтованих заходів, спрямованих на підвищення радіаційної та екологічної безпеки АЕС і інших підприємств ядерного-паливного циклу

• Проведення наукових досліджень і формування моделей імовірнісного аналізу безпеки АЕС

• Удосконалення існуючих та розробка і впровадження нових ефективних методів поводження з радіоактивними відходами, в т.ч. з відпрацьованим ядерним паливом.

Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9690грн.12100грн.13320грн.14660грн.11190грн.5595грн.
Заочна9000грн.4500грн.
В ОНПУ навчання за спеціалізацією здійснює: