Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування полягає в наданні студентам необхідних професійних компетентностей для ефективної праці як на державу, так і з державою; можливість здійснення подальшої самостійної дослідницької й практичної роботи в будь-якій сфері діяльності (державна служба, бізнес, некомерційні організації й т.п.).

Випускники, які надають перевагу роботі в бізнес-сфері одержать необхідні знання про те, як функціонує держава й зможуть продуктивно вести діалог із чиновниками.

Випускники, які оберуть державну службу, будуть знати, яким чином бізнес може співпрацювати з державою і як можна ефективно з ним взаємодіяти.

Спеціальність готує фахівців, що володіють комплексом економічних і правових знань в сфері публічного управління та адміністрування, знайомих із практикою службової діяльності в державних органах та з проведенням структурних й адміністративних реформ.

Публічне управління та адміністрування вчить лідерству й успішному публічному менеджменту, дає дорожню карту, що веде до успіху. 

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакНіНі
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

- Територіальне управління;

- Державне регулювання економіки та економічна політика;

- Конституція та врядування;

- Комунікація в публічній адміністрації;

- Публічні фінанси;

- Соціальний розвиток;

- Комунікація у професійній діяльності;

- Податковий менеджмент;

- Податковий облік та звітність;

- Оподаткування виплат з оплати праці;

- Електронна комерція;

- Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств;

- Глобальна економіка;

- Міжнародний менеджмент;

- Соціальна відповідальність;

- Корпоративне управління

 

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 

- Начальник відділу кадрів;

-

-

-

- Менеджер з персоналу;

- Менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

- Спеціаліст державної служби;

- Науковий співробітник;

- Викладач ВНЗ.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

-

Державні органи влади;

- Місцеві органи влади;

- Підприємства та організації різних форм власності;

- Банки;

- Страхові компанії;

- Інвестиційні компанії;

- Некомерційні організації.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

-

здатність розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку;

- здатність до визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного управління та адміністрування);

- вміння організувати управління процесом змін в організації, застосовуючи відповідні методи стратегічного менеджменту та організаційної культури;

- здійснення організації та розробки заходів щодо запровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;

- вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або проблеми;

- визначення показників економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;

- вміння репрезентувати органи публічного управління та адміністрування в засобах інформації, різних інституціях громадського суспільства;

- здатність розробляти пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій як частини системи демократичного урядування на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України;

- здатність надавати експортну оцінку політико-правовим документам, програмам, політичним текстам та заявам політичного характеру, використовуючи методи політичного характеру виходячи з їх змісту;

- вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимого культури та етики публічного управління та адміністрування, службового етикету, в тому числі використовуючи методи виявлення, попередження та запобігання конфлікту інтересів;

- вміння використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору інформації з метою підготовки програмних документів, управлінських рішень у сфері європейської інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-правових актів України праву ЄС. 

Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна11190грн.14770грн.16250грн.17880грн.
Заочна9240грн.10440грн.11090грн.11090грн.13380грн.6690грн.