Повідомлення про помилку

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в _menu_load_objects() (рядок 579 із /var/www/user1184/data/www/acopuua/includes/menu.inc).

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування полягає в наданні студентам необхідних професійних компетентностей для ефективної праці як на державу, так і з державою; можливість здійснення подальшої самостійної дослідницької й практичної роботи в будь-якій сфері діяльності (державна служба, бізнес, некомерційні організації й т.п.).

Випускники, які надають перевагу роботі в бізнес-сфері одержать необхідні знання про те, як функціонує держава й зможуть продуктивно вести діалог із чиновниками.

Випускники, які оберуть державну службу, будуть знати, яким чином бізнес може співпрацювати з державою і як можна ефективно з ним взаємодіяти.

Спеціальність готує фахівців, що володіють комплексом економічних і правових знань в сфері публічного управління та адміністрування, знайомих із практикою службової діяльності в державних органах та з проведенням структурних й адміністративних реформ.

Публічне управління та адміністрування вчить лідерству й успішному публічному менеджменту, дає дорожню карту, що веде до успіху. 

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

Бакалавр

Обов’язкова частина

Цикл дисциплін загальної підготовки

Історія України та української культури

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища та прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Макро- і мікроекономіка

Статистика

Цикл дисциплін професійної підготовки

Державне управління і регіональний розвиток

Теорія держави і права

Конституційне право

Теорія систем і організацій

Міжнародні економічні відносини

Фінансово-бюджета політика держави

Фінанси підприємства

Облік в бюджетних установах

Місцеве самоврядування і громадянське суспільство

Управління персоналом

Стратегічне планування в діяльності органів влади

Електронна демократія

Державна регуляторна політика

 

Вибіркова частина

Цикл дисциплін загальної підготовки

Іноземна мова

Психологія

Соціологія

Імідж та етика в управлінській діяльності

Риторика та ділове спілкування в управлінні

Історико-теоретичні засади публічного урядування

Демократичне урядування в публічній сфері

Історія економічних вчень

Електронні адміністративні послуги

Управління державними закупівлями

Цикл дисциплін професійної підготовки

Технології публічного управління та адміністрування

Територіальна організація влади в Україні

Державна інформаційна політика

Економіка підприємства

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні та адмініструванні

Служба в органах публічного управління

Прийняття й ухвалення рішень в публічному управлінні

Теорії і технології прийняття рішень

Адміністративні системи Європейського Союзу

Моделі адміністративного устрою ЄС

Антикорупційна діяльність в публічному управлінні

Проектний менеджмент в публічному адмініструванні

Івентивний менеджмент в публічному управлінні

Адміністрування державних послуг

Планування розвитку територіальної громади

Документаційне забезпечення публічного управління

Національна безпека України

Цикл дисциплін індивідуального вибору

Адміністративне право

Інструментарій економічних досліджень

Соціально-економічна безпека

Інноваційні технології та джерела місцевого розвитку

Інвестування

Управління бізнес-діяльністю

Парламентаризм та парламентська діяльність

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Управління природокористуванням

Організаційне проектування

Управління якістю і сертифікація продукції

Управління ефективністю компанії

 

магістр

 

Загальна частина

Цикл дисциплін професійної підготовки

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ФІНАНСИ  ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ І ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Вибіркова частина

Цикл дисциплін загальної підготовки

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

БЕЗПЕКА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

ІНФОКОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ І БІЗНЕСІ

 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Цикл дисциплін професійної підготовки

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ЗНАННЯМИ

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ І РІШЕННЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО І АУТСОРСИНГ

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

ОНТОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

ІМІДЖ І РЕПУТАЦІЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

МІСЦЕВІ ВИБОРИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СЕРВІСИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 

- Начальник відділу кадрів;

- Менеджер з персоналу;

- Менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

- Спеціаліст державної служби;

- Науковий співробітник;

- Викладач ВНЗ.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

-

Державні органи влади;

- Місцеві органи влади;

- Підприємства та організації різних форм власності;

- Банки;

- Страхові компанії;

- Інвестиційні компанії;

- Некомерційні організації.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

-

здатність розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку;

- здатність до визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного управління та адміністрування);

- вміння організувати управління процесом змін в організації, застосовуючи відповідні методи стратегічного менеджменту та організаційної культури;

- здійснення організації та розробки заходів щодо запровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;

- вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або проблеми;

- визначення показників економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;

- вміння репрезентувати органи публічного управління та адміністрування в засобах інформації, різних інституціях громадського суспільства;

- здатність розробляти пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій як частини системи демократичного урядування на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України;

- здатність надавати експортну оцінку політико-правовим документам, програмам, політичним текстам та заявам політичного характеру, використовуючи методи політичного характеру виходячи з їх змісту;

- вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимого культури та етики публічного управління та адміністрування, службового етикету, в тому числі використовуючи методи виявлення, попередження та запобігання конфлікту інтересів;

- вміння використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору інформації з метою підготовки програмних документів, управлінських рішень у сфері європейської інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-правових актів України праву ЄС. 

Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна21340грн.21340грн.21340грн.21340грн.27700грн.
Заочна9070грн.10440грн.11800грн.12530грн.12530грн.15120грн.7560грн.
Назва КП бакалавр после школы: 
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування | Розділ для вступників

Сайт находится в режиме обслуживания. Приносим извинения за неудобства.