Прикладна екологія та охорона збалансованого природокористування

Забезпечення екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища енергогенеруючих підприємств і підприємств машинобудування. Розробка і впровадження екологічно безпечних технологічних процесів енергогенеруючих підприємств і підприємств машинобудування та сучасних методів і способів контролю і боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Метеорологія і кліматологія;
 •    Економіка природокористування;
 •    Екологія людини;
 •    Техноекологія;
 •    Екологічна паспортизація підприємств;
 •    Управління природоохоронною діяльністю.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 •  Інженер, лаборант, технолог на природоохоронних об'єктах, очисних спорудах і т.п .;
 •    Інспектор з охорони навколишнього середовища;
 •    Науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • Міська або обласна екологічна інспекція;
 •    Територіальне управління природними ресурсами;
 •    Відділи охорони навколишнього середовища на всіх великих підприємствах.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Розрахувати антропогенне навантаження на певній території;
 • Складати екологічні паспорти підприємств;
 • Проводити розрахунки збитків від забруднення навколишнього середовища;
 • Розробляти рекомендації для підприємств щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;
 • Проводити природоохоронне інспектування.
Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна
Заочна
В ОНПУ навчання за спеціалізацією здійснює: 
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: