Охорона навколишнього середовища

Управління природоохоронною діяльністю на підприємствах і територіально-промислових комплексах, експертиза проектів, технологій і виробництв, сертифікація продукції з метою досягнення максимальної екологічної безпеки господарської діяльності людини, зниження ризику антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право;
 • Організація і управління в природоохоронній діяльності;
 • Економіка природокористування;
 • Екологічна експертиза;
 • Основи екологічної хімії;
 • Теорія технологічних процесів трансформації речовин;
 • Основи екологічної токсикології;
 • Основи екологічної хімії;
 • Соціальна екологія.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • Інженер, лаборант, технолог на природоохоронних об'єктах, очисних спорудах і т.п .;
 • Інспектор з охорони навколишнього середовища;
 • Спеціаліст з питань екологічного аудиту і менеджменту;
 • Інженери проектування природоохоронних технологій;
 • Інженер, старший фахівець відділу охорони навколишнього середовища на промисловому підприємстві;
 • Науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • Міська або обласна екологічна інспекція;
 • Територіальне управління природними ресурсами;
 • Відділи охорони навколишнього середовища на всіх великих підприємствах;
 • Органи державного управління;
 • Дослідницькі та експертні лабораторії з перевірки та аналізу продуктів харчування
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • розрахувати антропогенне навантаження на певній території;
 • складати екологічні паспорти підприємств;
 • проводити розрахунки збитків від забруднення навколишнього середовища;
 • розробляти рекомендації для підприємств щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;
 • проводити природоохоронне інспектування.
 • проводити моніторингові дослідження, екологічну експертизу, моделювання, прогнозування стану природних і природно-територіальних комплексів.
Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна7720грн.9230грн.10150грн.10520грн.
Заочна
На основании диллома младшего специалиста обучение в ОНПУ осуществляет::