Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах, закордонних країнах; фінансовий, податковий і управлінський облік; аудит; інформаційні системи і технології обліку; бізнес планування, бюджетування.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Економіка підприємства;
 • менеджмент
 • маркетинг
 • Гроші та кредит;
 • фінанси;
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини;
 • Міжнародна економіка;
 • Статистика;
 • Соціологія;
 • Регіональна економіка;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Аналіз господарської діяльності;
 • Фінансовий облік I, II;
 • Управлінський облік;
 • Звітність підприємств;
 • Облік в банках;
 • Облік в бюджетних установах;
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • аудит;
 • Стратегічний аналіз;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Міжнародний менеджмент.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • бухгалтер;
 • бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • аудитор;
 • ревізор;
 • економіст;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • економіст-статистик;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • викладач середніх навчальних закладів, університетів і вищих навчальних закладів;
 • науковий співробітник - консультант (аудит, бухгалтерський облік, економіка).
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • головний бухгалтер, заступник директора з економіки;
 • бухгалтер, економіст, фінансовий аналітик в підприємствах будь-якої організаційної форми і сфери діяльності;
 • приватний підприємець по будь-якій системі оподаткування;
 • Податковий інспектор;
 • співробітник банку та інших фінансових установ;
 • консультант з питань обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання;
 • внутрішній або незалежний аудитор.
 • випускники працюють у відомих установах і підприємствах різних видів економічної діяльності: Державне казначейство, Державна податкова інспекція, ВАТ "ОЛІМП-КОЛО", ЗАТ "ВЕСТА", Одеський морський торговельний порт, Правексбанк, ОТР-банк, Інвестиційна компанія "Дніпро-Капітал", консалтингова компанія "бізнес Консалт Груп" і т.д .. Багато з наших випускників почав власний бізнес. Випускники, які навчаються в аспірантурі, успішно працюють на кафедрі в якості викладачів..
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • вести бухгалтерський, управлінський, фінансовий облік підприємства, в тому числі з використанням "1-С бухгалтерія" та інших сучастніх програмних продуктів, формувати статистичну та податкову звітність підприємств;
 • розробляти облікову і фінансову політику підприємства;
 • контролювати роботу фінансових служб підприємств, установ, банків, страхових та інвестиційних компаній;
 • брати участь у проведенні ревізійної перевірки або контролювати її проведення;
 • організовувати роботу аудиторських фірм і податкових служб;
 • проводити експертно-аудиторської діагностики та судово-бухгалтерську експертизу;
 • формувати систему управлінського аналізу підприємства і здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна10850грн.13550грн.14920грн.16420грн.15920грн.9550грн.
Заочна8030грн.9240грн.10440грн.10440грн.11090грн.13380грн.6690грн.
На основании диллома младшего специалиста обучение в ОНПУ осуществляет: 
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: 
Назва КП бакалавр после школы: 
Облік і оподаткування