Метрологія та менеджмент якості

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом потребує адаптації вітчизняної нормативної бази з сертифікації, що дає можливість забезпечити конкурентоспроможність продукції та відсутність технічних бар'єрів в торгівлі. Наші випускники – це фахівці в галузі забезпечення та оцінки якості продукції, а також розробки, впровадження та підтримки систем управління якістю у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Результати їхньої діяльності сприяють економічному розвитку країни, підвищенню ефективності виробництва та якості продукції, покращенню життєвого рівня населення. Переваги професії пов’язані з тим, що диплом за даною спеціалізацію дає можливість працювати в вітчизняних та міжнародних організаціях будь-якою форми власності, де використовується вимірювальне обладнання, проводиться оцінка якості продукції, вимогам технічних регламентів, митному законодавству.

Місця майбутньої роботи:

  • центри стандартизації, метрології та сертифікації;
  • лабораторії з повірки і калібрування приладів і обладнання;
  • випробувальні лабораторії;
  • органи товарної експертизи;
  • державні та недержавні організації з контролю за якістю продукції;
  • організації із захисту прав споживачів;
  • будь-які організації, які впроваджують нові види продукції;
  • на будь-яких підприємствах менеджерами з якості;

в митній службі, податкової поліції, в патентних бюро.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна7720грн.9230грн.10150грн.11180грн.13500грн.8100грн.
Заочна
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: