Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Підготовка фахівців з проведення сертифікаційних випробувань і всього циклу сертифікацій будь-якої продукції, контролю та дотримання якості продукції.

Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:НіНіТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 •  Методи і засоби випробувань;
 •  Основи стандартизації;
 •  Основи метрологія та вимірювальна техніка;
 •  Основи сетріфікаціі і акредитації;
 •  Особливості стандартизації та сертифікації технічних систем;
 •  Метрологічне забезпечення та повірки сит фізичних велечин;
 •  Міжнародні та національні системи стандартизації та сетріфікаціі;
 •  Інформаційно-вимірювальні системи;
 •  Міжнародна стандартизація і сертифікація систем якостей;
 •  Методи і засоби вимірювань;
 •  Сертифікаційні випробування продукції і послуг;
 •  Системи управління якістю;
 •  Стандартизація продукції та послуг;
 •  Сетріфікація в зовнішньоекономічній діяльності;
 •  Основи кваліметрії;
 •  Метрологічне забезпечення виробництва;
 •  Метрологічне забезпечення якості продукції;
 •  Метрологічного забезпечення випробувань;
 •  Контроль і діагностика технологічних систем;
 •  САПР Іізмерітельний систем;
 •  Кваліметрія продукції і послуг;
 •  Цифрова обробка сигналів та телекомунікаційні системи
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 •  Інженер з якості;
 •  Інженер з метрології;
 •  Інженер з налагодження й випробувань;
 •  Інженер з організації експлуатації та ремонту;
 •  Інженер з патентної та винахідницької роботи;
 •  Інженер з підготовки виробництва;
 •  Інженер із стандартизації;
 •  Інженер з управління та обслуговування систем;
 •  Інженер-дослідник;
 •  Науковий співробітник (інтелектуальна власність);
 •  Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;
 •  Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального і нематеріального виробництва);
 •  Інженер з науково-технічної інформації.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 •  ХК «Мікрон»;
 •  ТОВ «Партнер Шиппінг»
 •  ЗАТ «Циклон»
 •  ДП «Одесастандартметрологія»
 •  ПП «Виробниче об'єднання« Стальканат - Сілур »
 •  Одеський регіональний центр енергозбереження;
 •  Морський нафтовий термінал «Південний»;
 •  Іллічівський морський Рибпорт;
 •  Іллічівськзовніштранс;
 •  Черкаський НВЦ «Стандартметрологія і сертифікація»;
 •  ДП «Станкосерт».
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

Професійна діяльність фахівця з метрологічного забезпечення випробувань та якості продукції полягає в:

 •  Метрологічне забезпечення науково-дослідної та виробничої діяльності;
 •  Проведенні випробувань і сертифікації продукції;
 •  Розвиток і впровадження системи менеджменту якості виробництва;
 •  Проведенні обслуговування і ремонту засобів вимірювальної техніки;
 •  Розробці нових методів і засобів вимірювання;
 •  Експлуатації складних вимірювальних установок, комплексів і систем;
 •  Підтримці в робочому стані системи менеджменту якості;
 •  Функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень;
 •  Проведенні наукових досліджень складних об'єктів;
 •  Керівництві підлеглими, компетенція і рівень підготовки яких не вище технічних службовців чи молодших спеціалістів.

Спеціаліст з метрології та вимірювальної техніки в умовах придбання відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, сервісна, педагогічна.

Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9990грн.6490грн.
Заочна