Менеджмент організацій і адміністрування

) В рамках даної спеціальності здійснюється підготовка фахівців за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування». Спеціалізація розрахована на абітурієнтів, які бажають набути знання, навички та компетентності для можливості організації та управління підприємствами на високому професійному рівні.

Головна мета підготовки менеджерів за спеціалізацією «Менеджмент організації і адміністрування» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого, середнього та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.

Підготовка здійснюється за кваліфікаційними рівнями бакалавр; магістр.

Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» є універсальною, випускник може працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління.

За змістом підготовки відповідає міжнародній спеціальності "Business administration" та  "Administrative management".

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Основи менеджменту;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Аналіз господарської діяльності;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Управління персоналом;
 • Фінанси, гроші та кредит;
 • Фінанси підприємств;
 • Страхування;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Планування діяльності організації та ін.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • Менеджмент організацій;
 • Управління витратами;
 • Антикризове управління;
 • Ризик-менеджмент;
 • Управління проектами;
 • Публічне адміністрування ;
 • Управління змінами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Управління якістю;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Економічна безпека;
 • Корпоративне управління;
 • Інноваційний менеджмент та ін.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • підприємець;
 • бізнесмен;
 • менеджер-адміністратор комерційного підприємства;
 • начальник кадрового департаменту;
 • менеджер банківської установи;
 • менеджер з логістики;
 • менеджер кадрової служби;
 • провідний спеціаліст в державних структурах;
 • фінансовий директор;
 • спеціаліст по стратегічному плануванню;
 • науковий співробітник;
 • голова наглядової Ради;
 • аналітик стратегічних проектів та програм;
 • президент компанії;
 • дослідник-аналітик;
 • керівник проектів та програм розвитку та ін.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Критично оцінювати явища, ситуації;
 • Аналізувати взаємозв’язки факторів економічного середовища;
 • Розв’язувати складні непередбачувані завдання і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності;.
 • Реалізовувати заходи антикризового управління;
 • Розв’язувати складні завдання, що потребують оновлення та інтеграції знань ;
 • Впроваджує інноваційну діяльність, доносить власні висновки;
 • Приймає рішення у складних та непередбачуваних умовах;
 • Критично осмислювати проблеми у професійній діяльності, розв’язувати складні задачі і вимоги;
 • Впроваджувати дослідницьку та інноваційну діяльність;
 • Проводити стратегічне та тактичне планування;
 • Управляти виробничо-економічними системами
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9990грн.13190грн.14510грн.15960грн.13960грн.9090грн.
Заочна7170грн.8250грн.9320грн.9900грн.9900грн.11940грн.5970грн.