Менеджмент інноваційної діяльності

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, дослідження і формування нових ринків, креативний менеджмент, управління інноваційними проектами, логістична підтримка інноваційної діяльності, організація венчурного бізнесу.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Економіка інноваційного підприємства;
 •    Інноваційний менеджмент
 •    Креативний менеджмент
 •    Фінансовий менеджмент;
 •    Інтелектуальна власність;
 •    Трансфер технологій;
 •    Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;
 •    Маркетинг інновацій;
 •    Управління інноваційними проектами;
 •    Екологічний менеджмент;
 •    Інформаційні системи в інноваційній діяльності;
 •    Логістична підтримка інноваційної діяльності;
 •    Психологія творчості інноваційної діяльності;
 •    Ділова іноземна мова.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • менеджер в сфері досліджень і розробок;
 • менеджер з комерційної діяльності;
 • фахівець в сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
 • консультант з економічних питань;
 • фахівець з управління проектами.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 •  апарат управління підприємств (організацій);
 •    інноваційні структури центральних державних і регіональних органів управління;
 •    науково-виробничо-технічні комплекси;
 •    консультаційні центри;
 •    консалтингові організації;
 •    інноваційні фонди;
 •    фінансово-кредитні установи;
 •    фінансово-промислові групи;
 •    технопарки.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • виявляти можливості для розробки нових видів продукції і нових видів економічної діяльності та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності;
 • проектувати і реалізовувати нові бізнес-моделі та формати підприємницької діяльності, адекватні технологічним і продуктовим інноваціям підприємства (організації);
 • комерціалізувати інтелектуальні розробки із забезпеченням прав власників;
 • <Span 14px; \ "=" "style =" box-sizing: border-box; "> узгоджувати традиційну і інноваційну діяльність підприємства;
 • забезпечувати дослідження, розробки і просування продукції на ринок;
 • координувати діяльність функціональних підрозділів підприємства, установи, організації по наскрізного управління інноваційними процесами;
 • організовувати межфирменную взаємодія підприємств і погоджувати взаємні інтереси в створенні інноваційної продукції;
 • управляти на тактичному і стратегічному рівнях усіма стадіями інноваційного процесу з метою мінімізації витрат або максимізації якості інноваційної продукції чи послуг;
 • оцінювати результативність інноваційних проектів;
 • формувати і розвивати базу знань і забезпечувати ефективне використання знань в інноваційній діяльності підприємства (організації).
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9990грн.13190грн.14510грн.15960грн.13960грн.9090грн.
Заочна11940грн.5970грн.