Матеріалознавство та інженерія поверхні

Відновлення деталей є надзвичайно важливим напрямком робіт в різноманітних галузях виробництва та виконується з використанням множини методів та технологій нанесення різноманітних покриттів на поверхні деталей, що відмовили. Використовуються технології напилення, наплавлення, зварювання та інші. Сучасні технологічні процеси характерні  високими швидкостями, підвищеними вимогами до якості деталей, що потребує  автоматизації та інтелектуалізації виробництв, широкого впровадження інформаційних комп’ютерних технологій. Інтелектуальна складова технологій відновлення включає:

  •  використання спеціалізованих систем технічного зору для пошуку поверхневих дефектів;
  •  використання методів створення та навчання діагностичних  експертних систем для розпізнавання класів дефектів, відповідних спеціалізованих баз даних та баз знань;
  • використання методів та алгоритмів обробки цифрових зображень дефектів, генетичних алгоритмів, нечіткої логіки та інше;

Наші випускники отримають достатньо знань для роботи на сучасних підприємствах, а також для відкриття власного бізнесу.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна6790грн.7490грн.8260грн.8990грн.
Заочна