Математичне забезпечення комп'ютерних систем

Розробка математичного і програмного забезпечення стиснення і дистанційної передачі інформації, розпізнавання образів, економіко-математичних моделей інноваційної діяльності підприємства, апарату нелінійних динамічних систем, баз даних, веб-додатків і тестування програмного забезпечення.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакНі
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Математичний аналіз;
 • Теорія ймовірності та математична статистика;
 • Обчислювальні методи;
 • Дискретна математика;
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Диференційні рівняння;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Програмування;
 • Бази даних та інформаційні системи;
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка;
 • Методи штучного інтелекту;
 • Програмування та підтримка веб-застосувань;
 • Математичні методи обробки зображень;
 • Випадкові процеси;
 • Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування;
 • Методи проектування програмного забезпечення;
 • Тестування програмних систем;
 • Теорія розпізнавання образів;
 • Аналіз даних;
 • Методи прийняття рішень;
 • Математична економіка.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • бізнес-аналітик;
 • розробник математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
 • керівник робочих груп фірм з розробки математичного та програмного  забезпечення ЕОМ;
 • керівник відділу комп’ютерних технологій в корпоративних системах;
 • програмний інженер .NET-проектів;
 • розробник та адміністратор баз даних;
 • тестувальник програмних систем;
 • веб-розробник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • інформаційні та аналітичні відділи банків;
 • комп’ютерні відділи офісів великих фірм і підприємств;
 • відділи проектування фірм-розробників програмного забезпечення;
 • державні підприємства;
 • фірми, що займаються розробкою прикладного програмного забезпечення на замовлення фірм у всіх розвинених країнах.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • розробка математичного і програмного забезпечення ЕОМ;
 • формалізація різних завдань і розробка методів їх вирішення;
 • створення та ведення баз даних;
 • розробка питань проблем стиснення і дистанційної передачі інформації;
 • розробка та проектування мультимедійних технологій;
 • тестування програмного забезпечення.
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна7490грн.8240грн.9060грн.9980грн.
Заочна