Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці

Унікальна спеціалізація де студенти вирішують широке коло практичних завдань і вивчають: комп'ютерне моделювання машинобудівних конструкцій, методи розрахунку механічних систем, системи автоматизованого проектування, комп'ютерна та експериментальна біомеханіка, моделювання живих і неживих систем.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

Динаміка і міцність машин. Будівельна механіка. Комп'ютерне моделювання. Системи автоматизованого проектування. Експериментальні методи досліджень в механіці. Чисельні методи розрахунку конструкцій. Механіка матеріалів, міцність, надійність і довговічність деталей машин. Біомеханіка. Механіка консрукцій з композитних матеріалів. 

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

Інженер механік, керівник машинобудівних і проектних підприємств, спеціаліст науково-дослідних центрів, експерт у галузі механіки та біомеханіки, фахівець у галузі розрахунку машинобудівних конструкцій та будівельних об'єктів, науковий співробітник.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

Машинобудівні підприємства загального та спеціального призначення, проектні організації, науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади, організації з проведення експертиз у галузі механіки і біомеханіки.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

Розробка та проектування машинобудівних конструкцій, експериментальні та числові методи дослідження біомеханічних систем, діагностика міцності і надійності імітаційних моделей, вивчення динамічних процесів, напруженого і деформованого стану конструкцій методами механіки та чисельними методами.

Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна7720грн.9230грн.10150грн.11180грн.
Заочна
На основании диллома младшего специалиста обучение в ОНПУ осуществляет: