Колісні та гусеничні транспортні засоби

Розрахунок і конструювання автомобілів і двигунів. Технологія виготовлення автомобілів. Технологічне обладнання для діагностики автомобілів. Спеціалізований рухомий склад. Електронні системи управління рухом автомобіля. Випробувань автомобілів.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Автотранспортні засоби;
 •    Електричне та електронне обладнання автомобілів, причепів і напівпричепів;
 •    Основи теорії і динаміки автомобільних двигунів;
 •    Автомобільні експлуатаційні матеріали;
 •    Теорія руху колісних машин та експлуатаційні властивості;
 •    Робочі процеси автомобілів;
 •    Технологія автомобілебудування АТЗ;
 •    Методи випробувань і основи сертифікації;
 •    Спеціалізований рухомий склад;
 •    Будівельна механіка самохідних транспортних засобів.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • Інженер-механік;
 • Автоексперт;
 • Менеджер служби матеріально-технічного забезпечення;
 • Логістик комерційного відділу;
 • Консультант науково-дослідних центрів, центрів обслуговування і ремонту автомобілів, тракторів;
 • Науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • Машинобудівні підприємства загального і спеціального призначення різних форм власності;
 • Підприємства по обслуговуванню вантажоперевезень;
 • Транспортні і ремонтні підприємства;
 • Науково-дослідні інститути загальномашинобудівного профілю;
 • Вищі та середні навчальні заклади.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Проектування і обслуговування технологічного устаткування;
 • Розробка і розрахунок причепів і напівпричепів;
 • Експертна оцінка, сертифікація, консультаційні послуги;
 • Організація системи контролю і техніки безпеки на підприємствах;
 • Організація і проведення наукових досліджень, навчального процесу;
 • Проведення наукових і експеременталніх досліджень рухомого складу і технологічного обладнання;
 • Управління підприємствами з вантажоперевезень.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна31850грн.
Заочна10380грн.5190грн.
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: