Інтелектуальний аналіз даних

Освіта міжнародного зразку в області розробки  інформаційних систем та технологій, математичного моделювання та прогнозування в складних виробничих системах, а також розробка інформаційного, алгоритмічного та програмного забезпечення для аналізу і обробки великих даних, машинного навчання, розпізнавання образів та штучного інтелекту. Методи оптимізації, прийняття оптимальних рішень, статистичні методи обробки даних, експертного оцінювання та імітаційного моделювання.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • ·       Методи та технології обробки інформації;

  ·       Алгоритмізація та програмування (С/C++ та ін.);

  ·       Об’єктно-орієнтоване програмування (C#, Java та ін.);

  ·       Теорія алгоритмів;

  ·       Веб-програмування;

  ·       Бази даних та інформаційні системи;

  ·       Методи інтелектуального аналізу даних;

  ·       Технологія створення програмних продуктів;

  ·       Інфокомунікаційні системи та мережі;

  ·       Технології розподілених систем та паралельних обчислень;

  ·       Системи та технології штучного інтелекту;

  ·       Інформаційна безпека та  захист інформації;

  ·       Проектування інформаційних систем;

  ·       Тестування програмного забезпечення інформаційних систем;

  ·       Методи експертного оцінювання;

  ·       Моделювання систем;

  ·       Мікропроцесори в інформаційних системах;

  ·       Інтернет речей (IoT);

  ·       Мобільні інформаційні технології;

  ·       Інформаційні технології корпоративних систем;

  ·       Управління проектами.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • ·       розробник програмного забезпечення (ПЗ) різного ступеня складності

  (Software Developer: Junior, Middle, Senior);

  ·       спеціаліст по підтримці користувачів ПЗ

  (Technical Support Engineer / Desktop Support Engineer/ Help Desk Specialist);

  ·       спеціаліст по забезпеченню якості ПЗ

  (Quality Assurance Engineer / Test Manager);

  ·       спеціаліст по інтелектуальному аналізу даних

  (Data Scientist / Machine Learning Engineer)

  ·       бізнес-аналітик

  (Business Analyst);

  ·       системний інженер, адміністратор

  (System(s) Engineer / Network / LAN  Administrator);

  ·       розробник та адміністратор баз даних

  (Database Developer/ Administrator);

  ·       веб-розробник

  (Web Developer);

  ·       спеціаліст по технічному оформленню ПЗ

  (Technical Writer).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • ·   аутстаффінгові, аутсорсингові, консалтингові та продуктові ІТ-компанії;

  ·   ІТ-відділи державних, комерційних та приватних фірм і підприємств;

  ·   ІТ-відділи банків, органів державного управління, податкової інспекції;

  ·   комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;

  ·   відділи інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України, прокуратури, збройних сил України. 

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • проектування, розроблення, тестування та експлуатація інформаційних систем цифрового бізнесу;
 • ·      розробка прикладних інформаційних технологій одержання, реєстрації, обробки, збереження та захисту даних великого об’єму та різноманітного призначення;

  ·      розробка моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних систем складних об’єктів;

  ·      тестування та перевірка якості програмного забезпечення інформаційних систем;

 • розробка прикладного програмного забезпечення з використанням методів машинного навчання, штучного інтелекту та паралельних обчислень;
 • розробка оптимізаційних моделей складних систем;
 • розробка математичних моделей на базі реальних даних;
 • розробка моделей та імітаційне моделювання складних систем.
Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна10850грн.13550грн.14920грн.16420грн.15540грн.9320грн.
Заочна
В ОНПУ навчання за спеціалізацією здійснює: 
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: