Інформаційні технології управління проектами

Освіта міжнародного зразку в області інформаційних технологій для управління бізнесом. Проектування і реінжиніринг прикладних інформаційних технологій на основі бізнес-архітектури підприємств. Розробка інформаційних технологій для управління проектами. Поглиблене вивчення методів і засобів управління проектами (за галузями), заснованих на сучасних комп’ютерних технологіях. Планування і прийняття рішень в умовах невизначеності. Вивчення сучасних методологій управління ІТ-проектами при проходженні практики в провідних ІТ-компаніях. Організація міжнародних комунікацій та командної роботи над ІТ-проектами.

Навчальний план узгоджено з університетами-партнерами Німеччини та з провідними ІТ-компаніями України. Передбачено участь в програмі подвійних дипломів з університетами Європи.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакНі
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • економіка ІТ-підприємства та маркетинг;
 • міжнародний проектний менеджмент;
 • алгоритмізація, програмування;
 • об’єктно-орієнтоване програмування;
 • операційні системи;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • бази даних та знань в управлінні проектами;
 • веб-технології та веб-дизайн;
 • технологія створення програмних продуктів;
 • інформаційна безпека бізнесу;
 • проектування інформаційних систем;
 • теорія систем і прийняття рішень в організації;
 • стандарти та управління якістю ІТ-проектів;
 • сучасні методи та технології управління проектами;
 • теорія та практика комунікацій.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • менеджер зі зв’язків

     (Relations Manager);

 • бізнес-аналітик

     (Business Analyst);

 • керівник відділу інформаційних систем і технологій

     (IT Director);

 • менеджер IT-проекту

     (IT Project Manager);

 • консультант з впровадження

     (Consultant (Business System Implementation));

 • керівник інформаційної служби

     (Chief Information Officer CIO).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • аутстаффінгові, аутсорсингові, консалтингові та продуктові ІТ-компанії;
 • ІТ-відділи державних, комерційних та приватних фірм і підприємств;
 • ІТ-відділи банків, органів державного управління, податкової інспекції;
 • комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;
 • відділи інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України, прокуратури, збройних сил України.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • забезпечення комунікації та координація діяльності розробників та ІТ-підрозділів. Проведення консультацій з керівництвом компаній-партнерів, проведення зустрічей та інших комунікаційних заходів з ключовими клієнтами в рамках ІТ-проектів. Створення прозорого середовища спілкування між усіма учасниками проекту;
 • аналіз бізнес-потреб замовника, складання та аналіз вимог до майбутнього продукту за існуючими методологіями; аналіз проблемних областей і пропозиції для поліпшення;
 • формалізація та написання специфікації вимог, управління вимогами та їх трансляція між розробниками та клієнтом;
 • інформаційна підтримка проектної діяльності. Створення проектної документації.
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9690грн.12100грн.13320грн.14660грн.
Заочна