Інформаційні системи та технології цифрового бізнесу

Освіта міжнародного зразку в області інформаційних систем та інформаційних технологій цифрового бізнесу, розвиток якого потребує розробки технологій моделювання бізнес процесів та архітектурних і алгоритмічних рішень щодо створення моделей цифрового бізнесу, а також розробки інформаційного, алгоритмічного, програмного забезпечення задля таких технологічних складових цифрового бізнесу як аналіз та обробка великих даних, хмарні технології, інтернет-речей, машинне навчання та штучний інтелект, мобільні технології, технології взаємодії в соціальних мережах.

Міжнародна комунікація та командна робота при реалізації інформаційних систем та технологій цифрового бізнесу.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

·       Спеціальні розділи прикладної математики;

·       Структура та організація цифрових даних;

·       Алгоритмізація та програмування (С/C++ та ін.);

·       Об’єктно-орієнтоване програмування (C#, Java та ін.);

·       Програмування та підтримка веб-застосувань;

·       Бази даних;

·       Інтелектуальний аналіз даних;

·       Технологія створення програмних продуктів;

·       Інфокомунікаційні системи та мережі;

·       Технології розподілених систем та паралельних обчислень;

·       Системи та технології штучного інтелекту;

·       Інформаційна безпека та  захист інформації;

·       Проектування інформаційних систем;

·       Тестування програмного забезпечення інформаційних систем;

·       Технології розробки ігрових застосувань;

·       Мікропроцесори в інформаційних системах;

·       Інтернет речей (IoT);

·       Мобільні інформаційні технології;

·       Кросплатформні застосування;

·       Управління проектами.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

·       розробник програмного забезпечення (ПЗ) різного ступеня складності

(Software Developer: Junior, Middle, Senior);

·       спеціаліст по підтримці користувачів ПЗ

(Technical Support Engineer / Desktop Support Engineer/ Help Desk Specialist);

·       спеціаліст по забезпеченню якості ПЗ

(Quality Assurance Engineer / Test Manager);

·       спеціаліст по інтелектуальному аналізу даних

(Data Scientist / Machine Learning Engineer)

·       бізнес-аналітик

(Business Analyst);

·       системний інженер, адміністратор

(System(s) Engineer / Network / LAN  Administrator);

·       розробник та адміністратор баз даних

(Database Developer/ Administrator);

·       веб-розробник

(Web Developer);

·       спеціаліст по технічному оформленню ПЗ

(Technical Writer).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

·   аутстаффінгові, аутсорсингові, консалтингові та продуктові ІТ-компанії;

·   ІТ-відділи державних, комерційних та приватних фірм і підприємств;

·   ІТ-відділи банків, органів державного управління, податкової інспекції;

·   комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;

·   відділи інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України, прокуратури, збройних сил України. 

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
  • проектування, розроблення, тестування та експлуатація інформаційних систем цифрового бізнесу;
  • ·      розроблення прикладних інформаційних технологій одержання, реєстрації, обробки, збереження та захисту даних великого об’єму та різноманітного призначення;

    ·      розроблення моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних систем цифрового бізнесу;

    ·      тестування програмного забезпечення інформаційних систем цифрового бізнесу;

  • розроблення прикладного програмного забезпечення з використанням методів машинного навчання, штучного інтелекту та паралельних обчислень;
  • розроблення сервісів на базі мобільних технологій;
  • розроблення і використання інформаційних технології бізнес комунікації в соціальних мережах;
  • розроблення технологій створення та використання «розумних» пристроїв на основі інтернету речей.
Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна10850грн.13550грн.14920грн.16420грн.15540грн.9320грн.
Заочна
В ОНПУ навчання за спеціалізацією здійснює: 
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет::