Хімічні технології неорганічних речовин

Розробка, проектування, налагодження, експлуатація та вдосконалення процесів виробництва продуктів основного неорганічного синтезу, мінеральних добрив, солей і лугів, каталізаторів і адсорбентів, хімічних поглиначів, регенеративних і композиційних сорбирующих матеріалів тонкого неорганічного синтезу.    

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Контроль і керування хіміко-технологічними процесами;
 • Теоретичні основи технології неорганічних речовин;
 • Технологія зв'язаного азоту;
 • Технологія мінеральних добрив і солей;
 • Процеси і апарати хімічних виробництв;
 • Технологія сірчаної кислоти;
 • Хімія неорганічних речовин;
 • Хімія і технологія води;
 • Конструювання хімічних апаратів.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • Оператор технологічної установки;
 • Начальник установки;
 • Майстер технологічної установки;
 • Майстер ділянки, зміни;
 • Інженер-технолог;
 • Інженер-хімік;
 • Інженер лабораторії;
 • Інженер-технолог технічного відділу;
 • Завідувач лабораторією;
 • Провідний інженер-технолог;
 • Начальник технологічного відділу;
 • Інженер академічних, науково-дослідних інститутів;
 • Науковий співробітник (молодший, старший, провідний);
 • Викладач навчальних закладів різних рівнів.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • Заводи хімічної промисловості;
 • Лабораторії з контролю якості сировини, продуктів і напівпродуктів;
 • Науково-дослідні організації;
 • Одеський припортовий завод;
 • Одеський суперфосфатний завод;
 • Підприємство СЖС «Україна»;
 • ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»;
 • ЗАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів»;
 • Фізико-хімічний інститут НАН України.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • оптимальне керування хіміко-технологічними процесами за допомогою сучасних засобів автоматизації та комп'ютеризації;
 • забезпечення випуску продукції високої якості при його економічної ефективності і екологічної безпеки;
 • застосування і розробка нових методик аналізу хімічних речовин з використанням сучасних технічних досягнень в цій області - аналізаторів газів і рідин, хроматографов, масспектрометрії та інших засобів;
 • вдосконалення існуючих і розробка нових хімічних технологій;
 • створення складних композицій мінеральних добрив з наперед заданими властивостями;
 • проектування хімічного обладнання.
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна6290грн.6920грн.7610грн.8370грн.9990грн.6490грн.
Заочна