Фізична ядерна безпека

Одним з ключових елементів безпечного функціонування атомної енергетики є фізична ядерна безпека (ФЯБ). Забезпечення ФЯБ полягає в запобіганні і виявленні розкрадання, саботажу (диверсії), несанкціонованого доступу або інших зловмисних дій щодо ядерних матеріалів і установок, а також реагуванні на такі дії.

Фізична ядерна безпека являє собою багатосторонню діяльність щодо запобігання ядерного тероризму.

Основне завдання навчання - освоєння методології системного аналізу ефективності, безпеки та надійності систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, а також систем ЯЕУ

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

- Атомна фізика;

- Ядерна і нейтронна фізика;

- Технічна термодинаміка;

- Основи автоматики;

- Обладнання АЕС;

- Ядерні енергетичні реактори;

- Захист від іонізуючого випромінювання;

- Атомні електростанції та технологічні системи АЕС.

- Ядерний паливний цикл

- Ядерна безпека та надійність АЕС

- Аналіз і моделювання систем фізичного захисту

Основи фізичної ядерної безпеки

- Неруйнівні методи контролю ядерних матеріалів

- Основи проектування систем фізичного захисту

- Інженерно-технічні засоби системи фізичного захисту, контролю доступу до ядерних матеріалів та індикації втручання

- Основи комп’ютерної та інформаційної безпеки

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
  •       інженер з організації монтажу і ремонту обладнання фізичної ядерної безпеки
  • інженер з управління обладнання атомної електричної станції.
  • конструктор систем фізичного захисту АЕС
  • науковий співробітник з аналізу і моделювання фізичної ядерної безпеки;
  • інженер служби фізичного захисту АЕС
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
  • атомні електростанції;
  • підприємства з особливими вимогами до забезпечення безпеки технологічних процесів;
  • проектні і науково-дослідні установи, навчальні заклади.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

• Монтаж, ремонт, налагодження обладнання систем фізичної ядерної безпеки АЕС;
• Експлуатація атомних електростанцій;
• Оцінка надійності і безпеки роботи АЕС;
• Розробка і впровадження науково-обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення ефективності, надійності і безпеки експлуатації АЕС;
• Проведення наукових досліджень і формування моделей імовірнісного аналізу безпеки АЕС;

• Проведення аналізу і моделювання систем фізичної ядерної безпеки АЕС;

• Управління фізичною ядерною безпекою АЕС;

Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна31620грн.31620грн.31620грн.31620грн.
Заочна9070грн.10440грн.11800грн.12530грн.12530грн.
Назва КП бакалавр после школы: 
Атомна енергетика