Економіко-правове забезпечення підприємництва

Підготовка фахівців у галузі економіки і права високого рівня фундаментальної підготовки, які будуть володіти як комплексом правових компетенцій, так і компетенцій в галузі економіки, тобто розробляти перспективні, поточні та оперативні плани господарської діяльності, альтернативні варіанти стратегії розвитку підприємства на основі оцінювання виробничо-технічних, трудових і фінансових можливостей в межах правового поля.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакНі
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • торговельне підприємництво;
 • економіка, планування і контроль на підприємстві
 • економіка торговельного підприємства;
 • економіка біржової торгівлі;
 • економіка малого бізнесу;
 • страхування бізнесу;
 • обґрунтування господарських рішень і вимірювання ризиків;
 • бізнес-етика підприємства;
 • бізнес-аналітика;
 • прикладне програмне забезпечення підприємницької діяльності;
 • товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів;
 • ціноутворення і цінова політика;
 • формування бізнес-моделі підприємства;
 • підприємницька логістика;
 • капітал підприємства: формування та використання;
 • потенціал та розвиток на підприємстві;
 • господарське, трудове, фінансове, міжнародне, договірне право.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • керівник (заступник) структурних виробничо-торговельних підрозділів;
 • спеціаліст державної служби;
 • економіст з планування, бюджетування, матеріально-технічного забезпечення;
 • фінансовий аналітик; бухгалтер, фінансист;
 • фахівець з біржової торгівлі;
 • економіст з укладання договорів та виконання договірної дисципліни;
 • інспектор відділу кадрів;
 • секретар господарського суду та суду загальної юрисдикції;
 • співробітник митної служби та брокерських контор;
 • консультант юридичного відділу громадських організацій;
 • консультант з одержання та оформлення  кредитів та депозитів  банків;
 • інспектор спеціалізованих фондів, страхових компаній, консалтингових фірм;
 • інспектор у податкових та контрольно-ревізійних службах.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • підприємства будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
 • державна служба;
 • товарні, фондові та валютні  біржі;
 • агентства з реклами та маркетингових досліджень;
 • кадрові агентства;
 • агентства з  нерухомості;
 • сфера міжнародної торгівлі та туризму;
 • інвестиційні компанії;
 • страхові компанії;
 • консалтингові та аудиторські фірми;
 • банківські та фінансово-кредитні установи;
 • дилерські та брокерські компанії;
 • податкова адміністрація;
 • інвестиційні, трастові, майнові та пенсійні фонди;
 • органи статистики;
 • архіви і канцелярії судів.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • застосування сучасних методів аналізу і планування економічного розвитку підприємницьких структур та їхніх окремих підрозділів;
 • розробка бізнес-планів;
 • створювання автоматизованих аналітичних модулів;
 • формування пакетів правовстановлюючих документів;
 • розробка Статутів та формування договірної бази підприємницьких структур;
 • володіння тайм-менеджментом;
 • проведення економічного та документального аналізу та інвентаризації ТМЦ;
 • володіння навичками ділового етикету та проведення бізнес-переговорів різного рівня;
 • проведення юридичного моніторингу;
 • розробка стратегії підприємницьких структур та маркетингової політики;
 • проведення економіко-правової експертизи на підприємницьких структурах.
Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна9990грн.13190грн.14510грн.15960грн.
Заочна