Екологія та охорона навколишнього середовища

Управління природоохоронною діяльністю на підприємствах і територіально-промислових комплексах, експертиза проектів, технологій і виробництв, сертифікація продукції з метою досягнення максимальної екологічної безпеки господарської діяльності людини, зниження ризику антропогенного впливу на навколишнє середовище.
Для того, щоб отримати повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста) за цією спеціальністю, спочатку необхідно отримати базову вищу освіту (диплом бакалавра) за відповідним напрямом підготовки фахівця.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Метеорологія і кліматологія;
 • Економіках природокористування;
 • Екологія людини;
 • Техноекологія;
 • Екологічна паспортизація підприємств;
 • Управління природоохоронною діяльністю.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • Інженер, лаборант, технолог на природоохоронних об'єктах, очисних споруд і т.п.;
 • Інспектор з охорони навколишнього середовища;
 • Науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • Міська або обласна екологічна інспекція;
 • Територіальне управління природними ресурсами;
 • Відділи охорони навколишнього середовища на всіх великих підприємствах.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Розраховуватися антропогенне навантаження на певній території;
 • Складати екологічні паспорти підприємств;
 • Проводити розрахунки збитків від забруднення навколишнього середовища;
 • Розробляти рекомендації для підприємств щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;
 • Проводити природоохоронне інспектування.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна13500грн.8100грн.
Заочна
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: