Екологічна безпека

Забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища енергогенеруючих підприємств і підприємств машинобудування.  Розробка та впровадження екологічно безпечних технологічних процесів енергогенеруючих підприємств і підприємств машинобудування, сучасних методів і засобів контролю і боротьби з забрудненням довкілля.        

 

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
Можливість вступу: 
На основі повної середньої освіти на ступінь бакалавраНа основі диплома молодшого спеціаліста на прискорений термін навчання (ступінь бакалавра) На основі диплома бакалавра або ОКР спеціаліста на ступінь магістра
Можливість вступу:ТакТакТак
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

 

 • Метеорологія та кліматологія;
 • Екологія людини
 • Нормування антропогенного навантаження
 • Економіка природокористування;   
 • Моніторинг навколишнього середовища
 • Екологічна безпека територій та акваторій
 • Техноекологія;   
 • Управління природоохоронною діяльністю
 • Екологічна паспортизація;
 • Екологічна експертиза;   
 • Екологічне інспектування.
 • Основи технології та екологічна безпека ТЕС і АЕС

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

 

 • Інженер, лаборант, технолог на природоохоронних об’єктах, очисних спорудах і т.п.;   
 • Інспектор по питанням охорони навколишнього середовища;   
 • Науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

 

 • Міська чи обласна екологічна інспекція;   
 • Територіальне управління природними ресурсами;   
 • Відділи охорони навколишнього середовища на всіх великих підприємствах
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

 • Розраховувати антропогенне навантаження на певній території;   
 • Складати екологічні паспорта;   
 • Проводити розрахуноки збитків від забруднення довкілля;   
 • Розробляти рекомендації для підприємств по зменшенню викидів забруднювальних речовин в навколишнє середовище;   

Проводити природоохоронну інспекцію

Вартість навчання: 

При навчанні в "Українсько-німецькому інституті (УНІ)" вартість навчання збільшується на 1100грн. на семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна7720грн.9230грн.10150грн.11180грн.9590грн.6230грн.
Заочна5850грн.6570грн.7180грн.8040грн.8040грн.9180грн.4590грн.