Динаміка і міцність машин

Комп'ютерне моделювання та чисельні методи розрахунку машинобудівних конструкцій. Механіка матеріалів, міцність, надійність і довговічність деталей машин. Визначення залишкового ресурсу. Рішення задач будівельної механіки (тонкостінні стрижневі системи, пластинки і оболонки) чисельними методами, в тому числі за допомогою комп'ютерних програм моделювання та розрахунків конструкцій - Solid Edge, Solid Works, Investor, ANSYS, LS-DYNA.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • Динаміка і міцність машин;
 •    Чисельні методи динаміки і міцності машин;
 •    Експериментальні методи досліджень;
 •    Міцність і руйнування;
 •    Математична фізика;
 •    Теорія коливань;
 •    Теорія пружності;
 •    Моделювання конструкцій в CAD / CAE системах
 •    Пластичність і повзучість;
 •    Будівельна механіка машин;
 •    Механіка деформованого твердого тіла
 •    Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції;
 •    Спеціальні розділи механіки руйнувань.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • Інженер-механік;
 •    Менеджер служби збуту;
 •    Менеджер служби матеріально-технічного забезпечення;
 •    Головний інженер машинобудівних підприємств;
 •    Логістик комерційного відділу;
 •    Консультант науково-дослідних центрів;
 •    Науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • Машинобудівні підприємства загального і спеціального призначення різних форм власності;
 • Приладобудівні підприємства загального і спеціального призначення різних форм власності;
 • Експертні та консультативні відділи інформаційних і фінансових установ;
 • Науково-дослідні інститути машинобудівного профілю;
 • Вищі та середні навчальні заклади.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Розробка і розрахунок виробів загального і спеціального машинобудування;
 •    Експертна оцінка, сертифікація, консультаційні послуги;
 •    Організація системи контролю і техніки безпеки на підприємствах;
 •    Організація і проведення наукових досліджень;
 •    Організація і проведення навчального процесу.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна31850грн.
Заочна10380грн.5190грн.
В ОНПУ навчання за спеціалізацією здійснює: 
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: