Повідомлення про помилку

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в _menu_load_objects() (рядок 579 із /var/www/user1184/data/www/acopuua/includes/menu.inc).

Дозиметрія і радіаційна безпека

Дозиметрія і радіаційна безпека є розділом прикладної ядерної фізики і включає сукупність засобів і методів аналізу радіаційних полів джерел ядерно-технічних установок на етапах їхнього проектування, експлуатації і зняття з експлуатації, вивчення впливу випромінювань на людину, навколишнє середовище, біологічні об'єкти і техногенну продукцію, а також розробку мір запобігання несприятливих радіаційних впливів на людину і навколишнє середовище.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

 

Окрім нормативних фундаментальних та гуманітарно-соціальних дисциплін навчальним планом в залежності від обраної спеціалізації передбачається вивчення таких спеціальних дисциплін:

- Спектрометрія.                                                                                                                                                                    

- Дозиметрія і мікродозиметрія.                                                

- Експериментальна реакторна фізика.                                           

- Методи детектування іонізуючих випромінювань            

 - Аналіз, оцінка і прогнозування радіаційної безпеки.         

- Ядерний паливний цикл і поводження з                              

  відпрацьованим паливом.                                                         

- Моделювання нестаціонарних і динамічних процесів         

  в ядерних ректорах.                                                                    

- Детектори іонізуючого випромінювання і прибори             

   дозиметричного контролю                                                 

- Концепції регламенту радіаційного контролю АЕС.            

- Розрахунок і проектування радіаційного захисту АЕС.       

- Технології безпеки атомної енергетики.                                

-  Біофізичні моделі радіобіологічних ефектів.                        

- Правові і нормативні основи ядерної та радіаційної            

  безпеки.                                                                                          

-  Ядерні технології в медицині                                                    

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

молодший науковий співробітник, інженер академічних, науково-дослідних інститутів, галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів; асистент, викладач, викладач навчальних закладів різних рівнів; інженер-конструктор проектно-конструкторського відділу; інженер з управління реактором, прискорювачем, ядерно-фізичною установкою; інженер з ядерної та радіаційної безпеки АЕС; інженер з радіаційних технологій і радіоактивних відходів; інженер з ядерного паливного циклу; інженер-радіолог; інженер–дозиметрист; інженер-радіометрист; інженер лабораторії радіаційної безпеки АЕС; інженер-радіохімік;  інспектор з радіаційної безпеки.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

– Научные центры, научно-исследовательские институты, учреждения и лаборатории;
– Высшие и средние учебные заведения;
– АЭС - цех ядерной безопасности (лаборатории: ядерно-физическая, спектрометрии, ядерного топлива),  цех радиационной безопасности,  лаборатория внешней дозиметрии;
– Региональные таможни, морские порты и т.д. (радиационная сертификация);
– Санэпидемстанции (радиологический отдел);
– Спецкомбинаты Украинского государственного объединения «Радон»;
– Учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций Украины;
– Экологические  управления Министерства экологии и природных ресурсов

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

Оперативне визначення дози опромінення в різних середовищах і тканинах живих організмів при використанні різних джерел іонізуючих випромінювань в техніці, медицині, науці і народному господарстві;
- Дозиметричне забезпечення радіаційно-фізичних, радіаційно-хімічних і радіобіологічних досліджень.
- Облік і контроль колективних та індивідуальних доз, зниження дозових навантажень персоналу, а також діагностика і оцінка дозиметричної інформації. Забезпечення комплексу заходів для захисту персоналу та населення від дії радіації в разі аварій.
- Здійснення і аналіз вимірювань щільності потоків і концентрацій радіоактивних ізотопів в приміщенні, воді, ґрунті та повітрі;
- Проведення радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища і зони спостереження АЕС, визначення ступеня радіоактивних забруднень, їх основні джерела; складання радіоекологічних карт;
- Розрахунок, проектування та виробництво засобів зменшення радіаційного ризику на всіх етапах дії ядерно-технічних установок, радіаційно-стійких конструкційних і паливних матеріалів;
- Облік, контроль, зберігання і безпечне транспортування радіоактивних матеріалів (в т.ч. відпрацьованого ядерного палива). Оцінка безпеки систем сховищ радіоактивних відходів;
- Розрахунок і проектування захисту від іонізуючого випромінювання, а також дозиметричних приладів і техніки для ідентифікації іонізуючого випромінювання та систем контролю радіаційного оточення;
- Контроль за виконанням норм і правових аспектів радіаційної безпеки;
- Організація і проведення наукових досліджень в галузі радіобіології за впливом радіації на людину, тварин, рослини, матеріали, обладнання тощо
- Здійснення аналітичного, наукового та експертного супроводу процесів ліцензування, сертифікації та регулювання радіаційної безпеки.

Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна24280грн.24280грн.24280грн.24280грн.31850грн.
Заочна
На основании диллома младшего специалиста обучение в ОНПУ осуществляет: 
Назва КП бакалавр после школы: 
Дозиметрія і радіаційна безпека
Дозиметрія і радіаційна безпека | Розділ для вступників

Сайт находится в режиме обслуживания. Приносим извинения за неудобства.