Автомобільний транспорт

Технічна експлуатація рухомого складу автотранспортних засобів. Технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і двигунів. Діагностування систем автомобілів, усунення відмов й ушкоджень за допомогою встаткування фірм зі світовим брендом: BOSCH і подібне. Проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування автомобілів.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

Автомобілі. Автомобільні двигуни. Технічна експлуатація автомобілів. Електронне та електричне устаткування автомобілів. Експлуатаційні матеріали. Технологічне устаткування для обслуговування і ремонту автомобілів. Основи технічної діагностики автомобілів. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

інженер-механік, авто експерт, менеджер служби матеріально-технічного забезпечення, логістик комерційного відділу, консультант науково-дослідних центрів, центрів обслуговування та ремонту автомобілів, тракторів, науковий співробітник, інженер по організації експлуатації та ремонту автомобілів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

автомобілебудівні підприємства загального та спеціального призначення різних форм власності, транспортні та ремонтні підприємства, підприємства по організації та обслуговуванню автомобільних перевезень, науково-дослідні інститути загальномашинобудівного профілю, вищі та середні навчальні заклади

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

розробка та розрахунок автомобілів, причепів і напівпричепів, проектування та обслуговування технологічного встаткування, експертна оцінка, сертифікація, консультації з питань експлуатації, ремонту автомобільного транспорту, організація системи контролю й техніки безпеки на автомобілебудівних та експлуатаційних підприємствах, організація та проведення наукових досліджень навчального процесу діагностика автомобілів.

Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна24280грн.24280грн.24280грн.24280грн.
Заочна8560грн.9300грн.10060грн.11080грн.11080грн.
На основании диллома младшего специалиста обучение в ОНПУ осуществляет: 
Назва КП бакалавр после школы: 
Автомобільний транспорт