Автомобілі та автомобільне господарство

Технічна експлуатація рухомого складу автотранспортних засобів. Технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і двигунів. Діагностування систем автомобілів, усунення відмов і пошкоджень за допомогою обладнання фірм зі світовим брендом: BOSCH подібне. Проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування автомобілів.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • автотранспортні засоби;
 • САПР машин та транспортних засобів;
 • технічна експлуатація автомобілів;
 • автомобільні двигуни, електричне та електронне обладнання автомобілів;
 • основи розрахунку, проектування і експлуатації технологічного обладнання;
 • основи технології виробництва і ремонту автомобілів; технічне діагностування автомобілів;
 • управління технічною експлуатацією автомобілів;
 • <Span 14px; \ "=" "style =" box-sizing: border-box; "> технологічне проектування виробничих підрозділів АТП і СТО.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • інженер-механік;
 • автоексперт;
 • менеджер служби матеріально-технічного забезпечення;
 • логістик комерційного відділу;
 • <Span 12px; \ "=" "style =" box-sizing: border-box; "> науковий співробітник.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • автомобілебудівні підприємства загального і спеціального призначення різних форм власності;
 • транспортні та ремонтні підприємства;
 • підприємства з організації та обслуговування вантажоперевезень;
 • науково-дослідні інститути загальномашинобудівного профілю;
 • вищі і середні навчальні заклади.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Розробка та розрахунок автомобілів, причепів і напівпричепів;
 • проектування і обслуговування технологічного устаткування;
 • експертна оцінка, сертифікація, консультації з питань експлуатації, ремонту автомобільного транспорту;
 • організація системи контролю і техніки безпеки на автомобілебудівних і експлуатаційних підприємствах;
 • керування автотранспортними підприємствами;
 • організація і проведення наукових досліджень, навчального процесу.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна31850грн.
Заочна12100грн.6050грн.
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: