Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами

Проектування, монтаж, налагодження і експлуатація систем автоматичного контролю і управління. Локальні технічні засоби автоматизації виробничих процесів теплових електростанцій, атомних електростанцій, хімічних, нафтохімічних і металургійних підприємств. Обслуговування засобів автоматизації та диспетчеризації підприємств комунально-побутового теплопостачання.

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

—алгоритмізація та програмування;

—комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт;

—електротехніка та електромеханіка;

—теорія автоматичного управління;

—виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації;

—мікропроцесорна техніка;

—системний аналіз і теорія складних систем управління;

—основи комп'ютерно-інтегрованого управління;

—автоматизація бізнес-процесів;

—програмування і програмно-технічні комплекси в АСУТП;

—моделювання теплоенергетичного обладнання в АСУТП;

—організація, управління і оптимізація проектів.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 

—молодший інженер з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;

—фахівець інженер автоматизованих систем управління технологічними процесами;

—фахівець з аудиту підприємств в галузях метрології, ресурсо- та енергозбереження;

—науково-технічний співробітник, викладач ління

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

—виробничо-обслуговуючі структури підприємств, починаючи з малих підприємств комунально-побутового теплопостачання і закінчуючи найбільшими ТЕС, АЕС, підприємствами металургійної, хімічної та нафтопереробної галузей;

—проектно-конструкторські та наукові установи;

—монтажно-налагоджувальні організації.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

—розробка і управління складними комп'ютерними системами автоматичного управління виробничими процесами на базі глибокого розуміння технології виробництва як предмета автоматизації, знання сучасних технічних засобів автоматизації та вміння нестандартно мислити.

Вартість навчання: 
Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна10850грн.13550грн.14920грн.16420грн.0грн.0грн.
Заочна0грн.0грн.
На основании диллома младшего специалиста обучение в ОНПУ осуществляет: