Автоматизоване управління технологічними процесами

Проектування, монтаж, налагодження і експлуатація систем автоматичного контролю і управління. Локальні технічні засоби автоматизації виробничих процесів теплових електростанцій, атомних електростанцій і промислових підприємств.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 
 • алгоритмізація та програмування;
 •   комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт;
 •   електротехніка та електромеханіка;
 •   теорія автоматичного управління;
 •   виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації;
 •   мікропроцесорна техніка;
 •   системний аналіз і теорія складних систем управління;
 •   основи комп'ютерно-інтегрованого управління;
 •   автоматизація бізнес-процесів;
 •   програмування і програмно-технічні комплекси в АСУТП;
 •   інтегровані комп'ютерні технології та бази даних;
 •   сучасні об'єктно-орієнтовані технології програмування.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 • молодший інженер з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;
 •    фахівець інженер автоматизованих систем управління технологічними процесами;
 •    фахівець з аудиту підприємств в галузях метрології, ресурсо- та енергозбереження;
 •    науково-технічний співробітник, педагог.
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
 • виробничо-обслуговуючі структури ТЕС, АЕС і промислових підприємств, починаючи з малих приватних і закінчуючи найбільшими державними підприємствами;
 • проектно-конструкторські та наукові установи;
 • монтажно-налагоджувальні організації.
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 
 • Розробка та управління складними комп'ютерними системами автоматичного управління виробничими процесами на базі глибокого розуміння технології виробництва як предмета автоматизації, знання сучасних технічних засобів автоматизації та вміння нестандартно мислити.
Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна34580грн.
Заочна13680грн.6840грн.