Одеський національний політехнічний університет

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ДО ОНПУ В 2016 РОЦІ
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
(вступ на основі повної середньої освіти)

станом на 26.08.2016 19:51

Заочна форма навчання

Спеціальність

Ліцензований обсяг прийому

Максимальний обсяг державного замовлення

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

60

034   Культурологія

40

051   Економіка

30

071   Облік і оподаткування

70

3

073   Менеджмент

40

074   Публічне управління та адміністрування

15

075   Маркетинг

30

076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

40

101   Екологія

15

2

104   Фізика та астрономія

10

113   Прикладна математика

40

0

121   Інженерія програмного забезпечення

80

122   Комп`ютерні науки та інформаційні технології

15

123   Комп`ютерна інженерія

70

3

125   Кібербезпека

50

131   Прикладна механіка

185

132   Матеріалознавство

25

133   Галузеве машинобудування

20

1

136   Металургія

40

141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

70

1

143   Атомна енергетика

60

144   Теплоенергетика

100

151   Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

20

2

152   Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

30

161   Хімічні технології та інженерія

12

163   Біомедична інженерія

20

171   Електроніка

50

172   Телекомунікації та радіотехніка

50

183   Технології захисту навколишнього середовища

15

226   Фармація

50

231   Соціальна робота

30

3

274   Автомобільний транспорт

100

0


Конкурс проводиться за рейтинговою сумою балів окремо за кожною спеціальністю.